Jaromír ŽÁK


Jaromír Žák promoval v roce 1961. Jeden školní rok učil v Novém Kníně a poté nastoupil v Dobříši. V září 1972 byl jmenován zástupcem ředitele školy Oliče. V září 2018 obdržel Cenu města Dobříše.

podpis ředitele