Suplování

Suplování:   Úterý 5.11.2019 (lichý týden)

datum výpisu: 25.10.2019 (14:03)

Nepřítomní učitelé

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Coufalová Ivona

..

-

Če

Šr

-

-

-

-

-

-

Tománková Jana

..

..

-

Mich

-

-

-

-

-

-

Valentová Dana

..

-

Kr

Šr

Fj

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Čeledová Iva

3.hod

supl. (Cf)

ANJ

IV (AjCf)

(JAZ)

 

Fejtová Blanka

5.hod

spojeno (Val)

ANJ

VI (AjVa)

(3B)

 

Králová Hana

3.hod

spojeno (Val)

ANJ

VIII (Frj)

(1C)

 

Šrámková Monika

4.hod

spojeno (Cf)

MAT

I (AjCf)

(2A)

 
 

4.hod

supl. (Val)

MAT

I (AjVa)

(2A)

 

Michalcová Ivana

4.hod

supl. (Tá)

ICT

IV (AjCf)

(ICT)

zadána práce

Změny v rozvrzích tříd:

I

4.hod

MAT

AjCf

(2A)

spojí

Šrámková Monika

(Cf)

 

4.hod

MAT

AjVa

(2A)

supluje

Šrámková Monika

(Val)

IV

3.hod

ANJ

AjCf

(JAZ)

supluje

Čeledová Iva

(Cf)

 

4.hod

ICT

AjCf

(ICT)

supluje

Michalcová Ivana

zadána práce

V

1.hod

ANJ

AjVa

 

odpadá

 

(Val)

 

1.hod

ANJ

AjCf

 

odpadá

 

(Cf)

VI

5.hod

ANJ

AjVa

(3B)

spojí

Fejtová Blanka

(Val)

4

1.hod

EKO

bEKO

 

odpadá

 

(Tá)

 

2.hod

EKO

bEKO

 

odpadá

 

(Tá)

VIII

1.hod

EKO

bEKO

 

odpadá

 

(Tá)

 

2.hod

EKO

bEKO

 

odpadá

 

(Tá)

 

3.hod

ANJ

Frj

(1C)

spojí

Králová Hana

(Val)

HUMAN RIGHTS (projekt Erasmus+): konference Norsko, Cf + Val + 6 účastníků

 

Zpracováno v systému Bakaláři