Kolik řečí znáš

Kolik řečí znáš...

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/01.0081
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji
Výše přiznané podpory: 2 997 390,00 Kč (0532848379/0800)
Období: leden 2009 - září 2011

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude po dobu pěti pololetí zajištěna výuka žáků kvalifikovaným lektorem - rodilým mluvčím. Ve spolupráci zahraničního lektora a stávajících učitelů ANJ budou vytvořeny 4 e-learningové kurzy, které budou studenti využívat pro přípravu k maturitní zkoušce a dalším jazykovým zkouškám (Státní jazyková zkouška, Cambridgské certifikáty, atd.). V rámci projektu se stávající učitelé ANJ zúčastní specializovaného kurzu, který bude veden zahraničním lektorem (tento kurz bude také zpracován do e-learningové podoby), dále se celkem 5 učitelů zúčastní výukového pobytu na anglické jazykové škole v rozsahu 14 dnů, kde si budou moci ověřit stávající znalosti a výukové metody a osvojit nové. Projekt počítá s využitím prezentačních multimediálních technologií při výuce ANJ, za tímto účelem bude pořízeno technické vybavení - i-tabule, data projektor, speciální výukový software.

Klíčové aktivity

Propagační video

Ke stažení

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
[www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz]

Logolink OPVK