Stanislav PETÁK


Stanislav Peták vykonával funkci zástupce ředitele Srbka. Po jeho odchodu do Příbrami se stal ředitelem SVVŠ Dobříš a současně vykonával funkci ředitele nově otevřené 2. základní školy (areál slavnostně otevřen 29.8.1965).

podpis ředitele