Přípravné kurzy

k přijímacím zkouškám na střední školy

Kurz pro žáky 9. ročníků ZŠ v současné době škola nenabízí. Přípravné kurzy pro uchazeče do osmiletého studia nepořádáme ani neplánujeme pořádat.