Přijímací zkoušky

do 1. ročníků studijních oborů 79-41-K/401 a 79-41-K/81 Gymnázia Karla Čapka v Dobříši 21. 4. 2008


Zahájení: 8:00 h

Předpokládané ukončení: 12:00 h - 12:30 h dle skupin


Důležité sdělení:
V souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v důsledku § 8 tohoto zákona a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) bude všem uchazečům přiděleno číslo (uvedené na pozvánce vedle jména) a zveřejnění výsledků přijímací zkoušky na budově školy bude provedeno podle těchto čísel neumožňujících přijmout identifikaci uchazeče.

Rodiče budou písemně vyrozuměni do 7 dnů od konání zkoušky. Informace o výsledku je možné rodičům poskytnout telefonicky nejdříve 23. 4. 2008 od 12:00 h. Podle § 36 a § 38 správního řádu má účastník řízení právo nahlížet do spisu a možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí. Stanovuji pro tuto možnost úterý 22. 4. 2008 v době od 14 do 16 hodin a na středu 23. 4. 2008 v době od 7 do 9 hodin v ředitelně GKČ.

Upozornění:
Rodičům není v den konání zkoušky povolen vstup do budovy.


Zdeňka Cimická
ředitelka školy

-mee-