Doplňovací volby do Školské rady 9. ledna 2007

Doplňovací volby jednoho člena do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši proběhly dne 9. ledna 2007 v budově gymnázia. Pro oprávněné voliče z řad studentů byla volební místnost otevřena od 13:30 do 14:00 hod, pro všechny oprávněné voliče pak znovu od 16:00 do 18:00.

Volby byly organizovány podle volebního řádu pro doplňovací volby do Školské rady GKČD ze dne 13.11.2006.

V řádném termínu byli navrženi tři kandidáti na uvolněné místo ve Školské radě:

Před zahájením 1. kola voleb konstatovala volební komise, že k volbám může přistoupit 336 oprávněných voličů. Podle Volebního řádu komise dále konstatovala, že k naplnění platnosti voleb je zapotřebí účasti alespoň 1/3 oprávněných voličů, t.j. 112. K zvolení kandidáta je pak zapotřebí alespoň 50 % platných hlasů z tohoto počtu, t.j. 56.

Po ukončení voleb a sečtení hlasů bylo zjištěno, že voleb se účastnilo pouze 104 oprávněných voličů a tudíž volby jsou neplatné. Ze 104 odevzdaných hlasů 2 byly neplatné a byly voliči přiděleny takto:

Podle volebního řádu do druhého kola voleb postupují kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Komise proto rozhodla losem mezi p. Haluškou a p. Máchou. Losování bylo provedeno 11. ledna 2007 v 11:50 a do druhého kola postoupil p. Haluška.

Protože druhé kolo podle Volebního řádu musí proběhnout do 14 dnů po kole prvním, ředitelka školy rozhodla, že toto proběhne 23. ledna 2007 od 13:30 do 17:00

volební komise: Brabenec, Svojitková, Vondráček


Složení rady (funkční období 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008)