Návrh na kandidaturu do Školské rady GKČD

Podávám návrh na kandidáta do doplňovacích voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Navrhovanou kandidátkou je paní:

Dagmar Sklenářová
Bydliště: Stará Huť 312
Kontakt: dagmar.sklenarova@volny.cz

Zdůvodnění:

Paní Sklenářová již několik let projevuje zájem o činnost Gymnázia K.Čapka v Dobříši. Zúčastňuje se pravidelně akcí pořádaných touto školou, jezdí s dětmi i na výlety či sportovní kurzy. Dokázala se zastat GKČD také v době nedávné inspekce, vyjádřila svůj názor ve stížnosti na Českou školní inspekci, neboť jí jednání inspektorů ve vztahu k dětem nepřipadalo přiměřené.

Paní Sklenářová žije se svojí rodinou již několik let ve Staré Huti, takže zná dobře oblast Dobříšska, ačkoliv pochází z Prahy. I tam měli ke školství blízko (pan Sklenář v Praze učil), udržují dosud s Prahou kontakt.

Myslím si, že paní Sklenářová je pro tuto funkci vhodnou kandidátkou. Školská rada by se měla skládat z aktivních členů se zájmem o gymnázium.

Za rodiče GKČD
Ing. Jan Vitásek