Kandidát do Školské rady - RNDr. Petr Mácha

Petr Mácha foto

Petr Mácha

Je mi 46 let, žiji v Novém Kníně, syn Václav je studentem tercie. S životem školy jsem ale seznámen zejména díky své manželce Štěpánce Máchové, která zde vyučuje.

Vystudoval jsem systematickou zoologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pět let jsem pracoval v ekologickém výzkumu. Po roce 1989 jsem pracoval ve výstavnictví a v reklamě, v oboru reklamy jsem později začal i podnikat. V současné době se věnuji především překladatelské činnosti.

Gymnázium Karla Čapka v Dobříši považuji vzhledem k jeho velikosti a vztahům, které zde panují jak mezi vyučujícími a žáky, tak i mezi žáky samotnými, za výjimečnou a v dobrém slova smyslu "rodinnou" školu. Mám zde na mysli zejména skutečnost, že na škole neexistují věkové bariéry mezi studenty různých ročníků a že škola bez ohledu na věk studentů žije jako jeden celek. Něco podobného si z doby svých gymnaziálních studií nepamatuji.

Na druhou stranu vím, že pracovní i mezilidské vztahy v praktickém životě jednoduché a bezproblémové nejsou a patrně nikdy nebudou. Myslím si, že i na tuto skutečnost by měli být mladí lidé dobře připraveni, chtějí-li v životě uspět.

Co považuji za důležité pro další rozvoj školy, k čemu bych rád přispěl a co bych rád prosazoval v případě svého zvolení do školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši? Svůj "program" mohu shrnout do následujících bodů:

Chcete-li se mne na cokoliv zeptat, rád vám odpovím na e-mailové adrese petr@macha.name, nebo na telefonních číslech 777593343 či 318593343.

Do dalších let přeji Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši i všem jeho studentům a pracovníkům jen to nejlepší.