Novinky


Výuka poslední prosincový týden

12. 12.

V týdnu 18. až 22. prosince probíhá výuka s těmito odlišnostmi:

 • pondělí 18. 12.: basketbalový turnaj vyššího G ve sportovní hale, rozpis viz vyučující TEV
 • úterý 19. 12.: ve vybraných třídách program Hodiny moderní chemie, info viz suplování
 • středa 20. 12.: francouzský den – 3. vyučovací hodinu program pro celou školu, v suplování vyznačeno jako volná hodina
 • čtvrtek 21. 12.: vánoční akademie v sokolovně, sraz (kromě pořadatelů) v 8.00 v budově školy, společný odchod s vyučujícími na 9.00 (dle rozpisu)
 • pátek 22. 12.: ředitelské volno pro žáky školy, ve dnech ředitelského volna nemají žáci právo na dotovaný oběd (v jídelnách byly obědy odhlášeny)

Jídelna 1. ZŠ vaří do středy 21. prosince, jídelna 2. ZŠ z provozních důvodů vaří od pondělí pouze jedno jídlo denně.


Výuka 12. prosince

6. 12.

Z důvodu dne otevřených dveří bude výuka v úterý 12. prosince ukončena po 4. vyučovací hodině. Jídelna 2. ZŠ vydává tento den obědy pro naše žáky od 11.45 do 12.15, jídelna 1. ZŠ v obvyklé době.


Den otevřených dveří

28. 11.

Plánujete studovat střední školu a uvažujete o následném studiu školy vysoké? Potom je logickým řešením studovat na gymnáziu. A třeba zrovna na dobříšském Gymnáziu Karla Čapka.

Dobříšské gymnázium otevírá následující školní rok opět dvě třídy. Jak do primy osmiletého oboru, tak do 1. ročníku oboru čtyřletého přijme 30 žáků.

Studium osmiletého oboru navazuje na pátou třídu základní školy. Vzdělávání probíhá v obdobných předmětech jako na školách základních, důraz je ale kladen na větší porozumění jednotlivým vzdělávacím oblastem. Kromě povinné angličtiny vyučujeme od tercie další cizí jazyk. Výuka informatiky probíhá v rozšířeném rozsahu již od primy, což v budoucnu jistě ocení nejeden absolvent naší školy.  

Žáci z devátých tříd mohou studovat čtyřletý obor gymnázia, který je stejně jako obor osmiletý zakončen maturitní zkouškou. Výsledky maturitních zkoušek absolventů naší školy jsou v obou typech studia v celostátním srovnání dlouhodobě převážně nadprůměrné (ověřit si to můžete na https://vysledky.cermat.cz/data/) . 

Studium na gymnáziu je objektivně náročnější než na většině jiných typů středních škol. Skladba předmětů umožňuje žákům získat všeobecný přehled, ke specializaci pak dochází během posledních dvou ročníků, v nichž si žáci vybírají volitelné předměty – semináře a cvičení podle svých preferencí a záměrů dalšího studia či zaměstnání. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu na naší škole jsou exkurze, sportovní a ekologické kurzy či pro zájemce výjezdy do zahraničí. Můžete se přesvědčit v kronice.

Pokud uvažujete o studiu na naší škole, rádi vás přivítáme v úterý 12. prosince na dni otevřených dveří. Budova školy bude pro návštěvníky otevřena od 12 do 18 hodin. V každou celou hodinu vás rádi seznámíme s organizací a průběhem gymnaziálního studia, zodpovíme vaše otázky a následně umožníme prohlídku školy včetně komentované návštěvy odborných učeben a laboratoří.

Přihlášky ke studiu naše škola přijímá od 1. do 20. února 2024. Přihlášky lze od tohoto školního roku podat elektronicky a máte možnost zvolit až 3 školy.  Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v dubnu, skládají se z matematiky a českého jazyka. Další informace naleznete na webu školy: Pro uchazeče / Přijímací řízení.


Ředitelské volno

21. 11.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004, v platném znění,
ředitelské volno pro žáky školy dne 27. listopadu 2023 z důvodů provozních a organizačních (vyhlášení stávky většinou zaměstnanců školy).

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


Žáci nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně, a tak bude všem odhlášen. Případné objednání oběda za plnou cenu (včetně režijních nákladů) je třeba řešit individuálně v kanceláři školní jídelny.


Stávka

21. 11.

Vážení rodiče,
dnes se většina zaměstnanců Gymnázia Karla Čapka přihlásila k účasti v celodenní stávce organizované ČMOS PŠ. Znamená to, že škola bude pro žáky 27. 11. 2023 zcela uzavřena (pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení, které by stávku zažehnalo).

Stávkou chceme především upozornit na to, že plánovaná úsporná opatření (snižování počtu financovaných hodin) negativně ovlivní kvalitu vzdělávání, zabrání především dělení hodin v češtině, matematice a ve výuce cizích jazyků, omezí se nabídka seminářů ve vyšších ročnících. Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za alespoň udržení stávajících podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Stávkou chceme zároveň podpořit naše nepedagogické pracovníky, kteří jsou nepostradatelní pro zdárný chod naší školy.

Děkujeme za pochopení a podporu
zaměstnanci školy

21. 11. 2023


Koncerty Aglaia

15. 11.

Pěvecký sbor ZUŠ a Gymnázia Dobříš Vás srdečně zve ve středu 20. 12.  na vánoční koncert v Evangelickém kostele v Dobříši // 17.00–17.20 RUKAVIČKY společný koncert, 17.30–18.30  AGLAIA                        


Třídní schůzky

12. 11.

V úterý 21. listopadu od 17.30 proběhnou třídní schůzky (změny začátku u některých tříd vyhrazeny). 


Uzavřený bufet

20. 10.

Od pondělí 23. do středy 25. října bude školní bufet uzavřen, čtvrtek a pátek je uzavřena celá budova školy (podzimní prázdniny).


Slavnostní ples k 70. výročí GYMKC

12. 10.

Kulturní dům Stará Huť, 11. listopadu 2023, 20:00–01:30.  Z programu plesu vybíráme:

 • Taneční klub Sokol Carola Dobříš
 • Taneční skupina Kalliopé z Mníšku pod Brdy
 • Sólistky pěveckého sboru Aglaia
 • Tančíme s hudbou skupiny Karla Čiháka

Všechna vystoupení jsou postavena na skvělých uměleckých dovednostech našich bývalých či současných studentů a studentek. Vstupenky na ples jsou již beznadějně vyprodány. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na viděnou!

Ples GYMKC


Ředitelské volno

25. 9.

V souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na pátek 29. září 2023

Žáci nemají nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně, a tak bude všem v pátek odhlášen. Případné objednání oběda za plnou cenu je třeba řešit individuálně v kanceláři školní jídelny.


Oslavy 70 let školy

18. 9.

Gymnázium Karla Čapka srdečně zve absolventy, studenty, rodiče i širokou veřejnost na oslavy výročí 70 let od svého založení:

Podrobnější informace ke školním oslavám naleznete v samostatném článku.


Říjnová digiakce

16. 9.

Po záštitou Národního pedagogického instututu proběhne 16. řijna od 16.00 na naší škole setkání učitelů informatiky základních a středních škol. Během 2,5 hodiny nabídneme nápady a tipy do výuky informatiky. V rámci workshopů představíme želví grafiku ve Scratchi, využití stavebnice LEGO, ukázky práce v hodinách s microbitem, stavebnicí VEX a Ozoboty. Akce proběhne v rámci setkání ICT centra při Gymnáziu v Dobříši a bude zároveň i pozvánkou na další pravidelná setkání, která probíhají každé třetí pondělí v měsíci během celého školního roku. 

 • Monika Šrámková: Želví grafika ve Scratchi.
 • Monika Šrámková: Radiokomunikace mezi microbity 
 • Radek Surynek: LEGO – robotická kuličková dráha 
 • Martina Patriková: Bezpečnost v online světě 

Výstava

11. 9.

Dovoluje si Vás pozvat na VÝSTAVU prací studentů SCUOLA PITTURA NATURA ADRIATICA 2023.

SOCHY.  KRESBY.  MOZAIKY NA PLÁŽI. vznikly v rámci uměleckého projektu Lido Adriano 25.8. - 3.9.2023

VERNISÁŽ VÝSTAVY VE STŘEDU 20.9.2023 v 18 hodin v budově Gymnázia Dobříš


Seznam učebnic

7. 9.

Na stránce Dokumenty byl zveřejněn seznam povinných učebnic pro tento školní rok.


Školní a klasifikační řád

30. 8.

31. srpna vstoupil v platnost a 1. září 2023 nabývá účinnosti aktualizovaný vnitřní řád školy. Ten sdružuje jak školní tak klasifikační řád. Všechny důležité směrnice a pokyny naleznete zde na webu v menu Studium > stránka Dokumenty.


Výuka v prvním týdnu září (4. – 8. 9.)

29. 8.

Výuka v prvním týdnu nového školního roku bude vypadat takto:

 • od středy 6. 9. – zpravidla 6 vyučovacích hodin; obědy v jídelnách vydávány 13.30 – 14.00; od středy do pátku sexta a septima vyjíždí do Maďarska

Rozvrh hodin

4. 8.

V Bakalářích a zde na webu jsou dostupné rozvrhy hodin na následující školní rok. V návaznosti na aktualizaci učebních plánů je v posledních ročnících nasazena +1 vyučovací hodina ICT týdně a –1 hodina MAT.

Od tohoto školního roku vyučují dvě nové kolegyně – viz rozvrhy a stránka zaměstnanci. Třídní učitelkou v sekundě bude RNDr. Štěpánka Máchová.

Vzhledem k úpravám místností v přístavbě jsou od školní roku 2023/24 přeznačeny učebny takto: HNĚDÁ > 2D, ZEL > 2E a ČERV > 2F. Ostatní označení učeben zůstává beze změn.

Cvičení z FYZ probíhají v dané skupině dvě vyučovací hodiny 1x4 týdny, v rozvrhu jsou však nasazena jako 1 hodina v dané skupině 1x2 týdny. Konkrétní termíny jednotlivých cvičení určí vyučující a budou řešeny v suplování.

Prosím počítejte s tím, že se mohou zveřejněné rozvrhy pozměnit (změny nejsou v plánu, do zahájení školního roku však zbývá celých 14 dnů).


Provoz o prázdninách

27. 7.

Úřední hodiny pro veřejnost nejsou během hlavních prázdnin stanoveny. V odůvodněných případech komunikujte prostřednictvím e-mailu post@gymkc.cz

Vysvědčení lze vyzvednout od 30. 8. v sekretariátu.


Výuka v posledním týdnu června

8. 6.

V souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na pátek 30. června 2023


Pěvecký sbor ZUŠ a Gymnázia Dobříš

24. 5.
 • 29. 5.  – Jarní koncert v Kulturním domě v Dobříši
  • 17.00 PHV a Rukavičky
  • 18.00 AGLAIA
 • 6. 6. – Jarní koncert v Domově seniorů v Dobříši
  • 10.00 – 11.30 AGLAIA       

Úprava rozvrhu během maturitních zkoušek

15. 5.

V týdnu ústních maturitních zkoušek od 16. do 19. května probíhá výuka podle upraveného rozvrhu. Vybrané třídy budou mít studijní volno:

 • sekunda: úterý 16.
 • kvarta: středa 17. (+ v úterý 16. a čtvrtek 18. malá maturita MAT ANJ / ČJL; v pátek 19. testování ČŠI CHE ČJL)
 • 1. ročník: pátek 19.
 • kvinta: úterý 16. a středa 17.
 • 2. ročník, 3. ročník, sexta, septima: úterý 16. až čtvrtek 18.

Neuvedené třídy/dny výuka dle upraveného rozvrhu (viz Bakaláři).


11. 5.

Jaromír ŽákSe zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Jaromíra Žáka.

PhDr. Jaromír Žák působil na naší škole 31 let, v období ​1984–1990 jako ředitel Gymnázia Dobříš. Ještě v únoru tohoto roku odhaloval pamětní desku k výročí 100 let od narození Miroslava Oliče. Čest jeho památce.

Z KRONIKY: Cena města Dobříše za rok 2017 + videomedailon


Cesta kolem světa

8. 5.

Gymnázium Karla Čapka uvádí sérii cestovatelských setkání s učiteli, studenty a absolventy. Setkání probíhají každý druhý čtvrtek v měsíci vždy od 17.30 v budově školy. Tentokrát:

 • 9.  3. – Cestování pro všechny, Santiago
 • 13. 4. – Turecko, Gruzie, Arménie
 • 11. 5. – Latinská Amerika
 • 8. 6. – Bali, Indie

Přijímací řízení

1. 5.

Přijímací řízení do prvního ročníku i primy je uzavřeno a kapacita plně obsazena. 

Informační schůzky přijatých uchazečů se konají:

 • 1. ročník (4 leté studium) 8. června od 18.00 (přijatí žáci případně zákonní zástupci)
 • prima (8 leté studium) 26. června od 18.00 (zákonní zástupci)

Další pokyny obdrží zákonní zástupci před schůzkami e-mailem či nalezenou zde na webu sekci Studium > Dokumenty.


Statistika přijímacího řízení

Počet přihlášekZískané body

 


Přijímací zkoušky

11. 4.

V pondělí 17. a úterý 18. dubna se konají přijímací zkoušky do osmiletého studia. Uchazeči se dostaví před hlavní vchod do budovy školy v 8.10. S sebou na zkoušku potřebují pozvánku, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní). V den přijímacích zkoušek není povolena přítomnost doprovázejících osob v budově školy. Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. Předpokládané ukončení: 12.10 (PUP později). Další informace naleznete na stránce přijímací řízení.


Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

31. 3.

Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám byly odeslány na e-mailovou adresu zákonných zástupců (uvedenou na přihlášce uchazeče) 31. března v 7.36. Potvrďte prosím přijetí pozvánky dle pokynů v e-mailu. 


Organizace výuky 13. – 18. 4. 2023

30. 3.

Vzhledem ke konání přijímacích zkoušek do primy a 1. ročníku bude probíhat od 13. do 18. dubna výuka dle zvláštního rozvrhu. Zkoušek se zúčastní rekordních 236 uchazečů, zároveň v daném termínu maturitní ročníky píší písemné práce z jazyků.

Ředitel školy vyhlásil na pondělí 17. dubna ředitelské volno. Žáci nemají tento den nárok na výdej oběda ve školní jídelně.

Dále:

 • prima a sekunda: 13., 14. a 18. 4. výuka dle upraveného rozvrhu (viz Bakaláři)
 • tercie a kvarta:  13. a 14. 4. výuka dle upraveného rozvrhu; 18. 4. studijní volno
 • 1. 2. a 3. ročník: 13. a 14. 4.  studijní volno; 18. 4. výuka 1. ročník / exkurze 2. a 3. ročník
 • kvinta a sexta: 13. 4. divadlo Praha; 14. 4. a 18. 4. studijní volno
 • septima: 13. 4. studijní volno, 14. 4. výuka dle upraveného rozvrhu, 18. 4. exkurze
 • 4. ročník a oktáva: 13., 14., 17. 4. maturitní zkouška – písemné práce (sraz 13.15), 18. 4. praktická maturitní zkouška (9.00–13.00); žáci nekonající dílčí zkoušky mají studijní volno 

změna rozvrhu vyhrazena, vyučovací hodiny jsou nasazeny v Bakalářích či zde na webu v suplování

V úterý 18. dubna proběhne čtvrtletní klasifikační porada a od 17.30 také třídní schůzky (vyjma maturitních ročníků)


Beseda o Japonsku

28. 3.

V pátek 31. března ve 14:15 proběhne v AULE setkání s japanologem Petrem Holým, absolventem našeho gymnázia. Ten nám poví o svých zkušenostech ze života v Japonsku, japonské kultuře a odpoví na vaše dotazy.
Do Tokia se přestěhoval v roce 1998 a otevřel zde první České centrum v Japonsku. Pro zájemce o japonskou kulturu je to dobrá příležitost dozvědět se o ní něco nového a získat odpovědi na otázky z první ruky. 


Licence Microsoft Office 365 A3

26. 3.

Škola zajistila pro své žáky licence Microsoft Office 365 A3. Žáci tím získají přístup k celé řadě on-line služeb a zároveň budou oprávněni si nainstalovat až na 5 počítačů a mobilních zařízení desktopové/mobilní aplikace kancelářského balíku MS Office. V současnosti probíhá informování zákonných zástupců na nižším gymnáziu (viz e-mail). 

Licence pro žáky vyššího stupně gymnázia kromě maturantů byly 27. března distribuovány do školních e-mailových schránek žáků. Licence jsou pro žáky zdarma a platí po dobu studia na naší škole.


Přijímací řízení

26. 2.

Přihlášky ke studiu lze předat osobně do 1. března v kanceláři školy v čase 10.00 až 13.00, nebo do schránky u hlavního vchodu (vlevo). V případě vložení přihlášky do schránky bude potvrzeno její přijetí na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce.

Do osmiletého i čtyřletého studia bude přijímáno 30 uchazečů. Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2023. Uchazeč splní podmínky přijímacího řízení právě tehdy,  pokud dosáhne v přijímacím řízení alespoň: 60 bodů do osmiletého studia/ 50 bodů do studia čtyřletého. Bližší informace naleznete na stránce Pro uchazeče > Přijímací řízení a v dokumentu pokyny a kritéria přijímacího řízení.


FAQ: Postup vyhodnocení přijímacího řízení

Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (pořadí žáků) musí přijatí uchazeči zájem nastoupit na naši školu potvrdit předáním zápisového lístku. Zápisový lístek vydává základní škola. Pokud uchazeči nemají zájem studovat na naší škole, je jejich místo postoupeno dalšímu uchazeči v pořadí. Drtivá většina uchazečů koná přijímací zkoušky na dvě střední školy, pro studium si však musí vybrat jednu z nich. Uvolněná místa jsou průběžně obsazována dalšímu uchazeči v souladu s pořadím získaným v přijímacím řízením za původně určenou hranicí "prvních 30".


Obědy v pátek 24. února

22. 2.

Z provozních důvodů jídelna 2. ZŠ vydává 24. 2. obědy pro strávníky z gymnázia do 13.00. Výuka vyšší gymnázia tak v pátek končí nejpozději 12.35.


Oslavy 100. výročí narození Miroslava Oliče

14. 1.

Gymnázium Karla Čapka srdečně zve na oslavy 100 let od narození dlouholetého ředitele školy a laureáta Ceny města Dobříše pana Miroslava Oliče. Pan profesor se narodil 14. února 1923 na Zbraslavi, a po předchozím působení na několika školách ve středních Čechách přišel ve svých třiceti letech na právě založenou jedenáctiletou střední školu na Dobříš. Na naší škole pak trvale zakotvil a v letech 1966 – 1983 byl jejím ředitelem. Vtiskl gymnáziu jeho charakteristickou lidskou, tolerantní a demokratickou atmosféru. Na gymnáziu učil až do roku 2002 a za tu dobu vychoval několik generací studentů, kteří na něj dodnes s úctou vzpomínají.  Další podrobnosti si můžete přečíst v rozsáhlém medailonku.

Sté výročí narození pana profesora Oliče si připomeneme 14. února 2023:

 • 15.30 – vzpomínka na hřbitově u hrobu pana profesora OličeMiroslav Olič skaut
 • 17.00 – odhalení pamětní desky v budově gymnázia s následným zahájením výstavy fotografií a dokumentů ze života pana profesora
 • 17.30 – beseda s pamětníky a přáteli pana profesora Oliče v budově gymnázia 

Dobříšští skauti (Středisko prof. Oliče Dobříš) pořádá od 13. do 28. února městskou hru na památku výročí narození Miroslava Oliče. Jednotlivá místa najdete na mapy.cz, postup hry na dobris.skauting.cz.