Novinky


PF2023

31. 12.

Náš ústav přeje všem svým žákům, zaměstnancům a příznivcům v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.


Výdej obědů před Vánoci

13. 12.

Ve středu 21. prosince z důvodu vyhlášeného ředitelského volna na ZŠ nevaří jídelna 2. ZŠ. Tento den na naší škole odpolední vyučování odpadá. Ve čtvrtek 22. prosince budou uzavřeny jídelny obou ZŠ, naše škola pořádá v sokolovně AKADEMII 2022. Zahájení akademie 9.00.


Vánoční koncerty sboru Aglaia

7. 12.

AGLAIA – Pěvecký sbor ZUŠ a Gymnázia Karla Čapka Dobříš vás srdečně zve na několik předvánočních koncertů:

 • úterý 13. 12.  – Vánoční koncert v Domově seniorů v Dobříši (10.30 – 11.30)
 • čtvrtek 15. 12.  – Vánoční koncert v Evangelickém kostele v Dobříši (17.30 –18.30)
 • úterý 20. 12.  – Koncert na Staroměstském náměstí v Praze (17.00 – 18.00)

Den otevřených dveří

6. 12.

Děkujeme všem zájemcům o studium i dalším návštěvníkům za dnešní účast na dni otevřených dveří. Podle našich statistik se jedná o nejvyšší návštěvnost za posledních mnoho let. Velmi nás těší Váš aktivní zájem a oceňujeme i pozitivní hodnocení připraveného programu. Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2023, podrobnější informace naleznete v menu Pro uchazeče > Přijímací řízení.

Fotografie naleznete v galerii


Den otevřených dveří

22. 11.

Plánujete studovat střední školu a uvažujete o následném studiu školy vysoké? Potom je logickým řešením studovat na gymnáziu. A třeba zrovna na dobříšském Gymnáziu Karla Čapka.

Dobříšské gymnázium otevírá následující školní rok opět dvě třídy. Jak do primy osmiletého oboru, tak do 1. ročníku oboru čtyřletého přijme 30 žáků.

Studium osmiletého oboru navazuje na pátou třídu základní školy. Vzdělávání probíhá v obdobných předmětech jako na školách základních, důraz je ale kladen na větší porozumění jednotlivým vzdělávacím oblastem. Kromě povinné angličtiny vyučujeme od tercie další cizí jazyk. Výuka informatiky probíhá v rozšířeném rozsahu již od primy, což v budoucnu jistě ocení nejeden absolvent naší školy.  

Žáci z devátých tříd mohou studovat čtyřletý obor gymnázia, který je stejně jako obor osmiletý zakončen maturitní zkouškou. Výsledky maturitních zkoušek absolventů naší školy jsou v obou typech studia v celostátním srovnání dlouhodobě převážně nadprůměrné (ověřit si to můžete na https://vysledky.cermat.cz/data/) . 

Studium na gymnáziu je objektivně náročnější než na většině jiných typů středních škol. Skladba předmětů umožňuje žákům získat všeobecný přehled, ke specializaci pak dochází během posledních dvou ročníků, v nichž si žáci vybírají volitelné předměty - semináře a cvičení podle svých preferencí a záměrů dalšího studia či zaměstnání. Nedílnou součástí vzdělávacího procesu jsou exkurze, sportovní a ekologické kurzy či pro zájemce výjezdy do zahraničí.

Pokud uvažujete o studiu na naší škole, rádi vás přivítáme v úterý 6. prosince 2022 na dni otevřených dveří. Budova školy bude pro návštěvníky otevřena od 12 do 18 hodin. V každou celou hodinu vás rádi seznámíme s organizací a průběhem gymnaziálního studia, zodpovíme vaše otázky a následně umožníme prohlídku školy včetně komentované návštěvy odborných učeben a laboratoří.

Přihlášky ke studiu naše škola přijímá od 1. února do 1. března 2023. Přihlášky vám připraví vaše stávající základní škola. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v dubnu a skládají se z matematiky a českého jazyka. Další informace naleznete na webu školy: www.gymkc.cz / Pro uchazeče.


Na stadion

14. 11.

Od pondělí 21. listopadu až do 21. prosice bude při hodinách tělesné výchovy probíhat výuka bruslení. 

Žáci jsou povinni mít toto vybavení: rukavice, čepice, převlečení vhodné na bruslení, doporučujeme i helmu (cyklistickou či lyžařskou). Bez tohoto vybavení nebudou vpuštěni na ledovou plochu. Žáci budou předem poučeni o bezpečnosti při bruslařském výcviku.

vyučující TEV


Ředitelské volno

8. 11.

V souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na pátek 18. listopadu 2022 z důvodů provozních a organizačních. 

Školní jídelna ZŠ Komenského nevaří, v jídelně 2. ZŠ je třeba si zkontrolovat a případně odhlásit páteční oběd.


Třídní schůzky a volby do školské rady

23. 10.

V úterý 22. listopadu 2022 od 17.30 proběhnou třídní schůzky (změny začátku u některých tříd vyhrazeny). Zároveň se tento den od 17.00 do 19.00 uskuteční volby do školské rady Gymnázia Karla Čapka. 

Navržení kanditáti:
za pedagogické pracovníky školy: PhDr. Jan Bureš, Ph.D.; Mgr. Monika Šrámková
za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky: Jitka Albrechtová, DiS.; Mgr. Jitka Urbanová 

Podrobnější informace k volbám naleznete v dokumentech: oznámení o konání voleb do ŠR | volební řád voleb do ŠR


Jídelna 1. ZŠ nevaří

17. 10.

Z důvodu ředitelského volna jídelna 1. ZŠ ("stará") v týdnu 24. – 28. října nevaří. Obědy strávníků budou automaticky odhlášeny.


Jednání školské rady

14. 10.

Školská rada na zasedání 13. října projednala a schválila několik dokumentů:

Dále projednala úpravy školního vzdělávacího programu Karlík na nižším stupni studia.


Pravidla omlouvání absencí

14. 10.

Do dokumentu s pravidly omlouvání absencí byla doplněna sekce často kladené dotazy.
Jak zjistím v Bakalářích absenci žáka?
Kde najdu konkrétní hodiny, na kterých má žák zapsanou absenci?

Důležité dokumenty ke studiu hledejte na stránce Studium > Dokumenty.


Den otevřených dveří

10. 10.

Den otevřených dveří letos uspořádáme v úterý 6. prosince 2022 od 12 do 18 hodin.


Noc vědců opět na GYMKC

19. 9.

V pátek 30. září od 17 hodin se opět neformálně připojíme k Noci vědců. I na základě pozitivní zpětné vazby loňských účastníků se znovu pokusíme otevřít prostor pro další zajímavá pozorování a experimenty.

Srdečně jsou opět zváni i naši absolventi (nebylo by špatné v rámci večera uspořádat minikonferenci na téma dalšího uplatnění ve vysokoškolských přírodovědných oborech - byl by si někdo z vás ochoten připravit kratičkou, pětiminutovou prezentaci vašeho studijního oboru?).

Vzhledem k tomu, že kapacita laboratoře "malé BIO" je omezená, prosím, aby se zájemci opět včas zaregistrovali, buď na mail jan.veverka@gymkc.cz nebo i osobně ve škole, v kabinetu proti 3A.

Pojďme spolu podpořit Noc vědců 2022.


Vernisáž

6. 9.

Vážení studenti a rodiče,
zveme Vás na vernisáž výtvarných prací z Itálie ve středu 7. 9. 2022 v 18h ve vestibulu gymnázia.


Omlouvání absencí v Bakalářích

1. 9.

Od 1. září 2022 probíhá omlouvání absencí pouze prostřednictvím modulu Komens v systému Bakaláři. Pro komunikaci s třídními učiteli z důvodu absence žáka používejte omluvení absence - ikona na webu bakalari.gymkc.cz či v aplikaci Bakaláři OnLine. O uvolnění na více než 3 dny je třeba nadále žádat na papírovém formuláři.

Pro ostatní komunikaci se zaměstnanci školy využijte jejich e-mailové adresy.

Podrobnější informace k omlouvání absencí naleznete v manuálu na stránce Studium > Dokumenty.


Rozvrhy 2022/23

26. 8.

Rozvrhy hodin jsou zveřejněny v Bakalářích.

Cvičení z FYZ v II, IV, V, VII, 1., 3. probíhá ve dané skupině 2 vyučovací hodiny jednou za 4 týdny vždy 8.  a 9. vyučovací hodinu. (v rozvrhu je ale vyznačena jedna hodina za 14 dnů.) Při plánování mimoškolních aktivit počítejte v uvedených třídách s odpolední výukou FYZ 14.05 – 15.50.


Provoz školy

1. 8.

Vysvědčení i potvrzení o studiu lze vyzvednout v pracovní dny od 29. 8. v sekretariátu školy.

Výuka
– 1. září: 2 vyučovací (třídnické) hodiny
– 2. září: 4 vyučovací hodiny
– od 5. září: dle řádného rozvrhu s přihlédnutím k suplování a školním akcím

Jídelna 2. ZŠ ve čtvrtek 1.9. obědy našim strávníkům nevydává; v pátek 2. 9. vydává do 12.00. Prosím zkontrolujte přihlášení oběda v aplikaci/ na webu strava.cz. Od 1.9. se mění cena oběda pro strávníky starší 15 let na 37 Kč. Informace k úhradě obědů naleznete na webu jídelny.

V jídelně 1. ZŠ mají strávníci s inkasem automaticky přihlášen čtvrtek i pátek.


Úpravy hodinových dotací předmětů

25. 7.

V souvislosti s aktualizací vzdělávacích programů základního vzdělávání (digitální kompetence, informatické myšlení) dochází od školního roku 2022/23 k úpravě hodinových dotací některých předmětů. V případě našeho nižšího gymnázia zanikl předmět ICT a byl nahrazen předmětem informatika (zkratka INF) s dotací 1 — 1 — 2 — 2 (celkem 6, místo dosavadních 4 u ICT). V rámci této aktualizace bylo též rozšířeno půlení na skupiny v matematice a českém jazyce. Počty vyučovacích hodin (včetně vyznačení změn) naleznete na stránce hodinové dotace. Celkový počet vyučovacích hodin pro žáky se nemění. Úprava je realizována současně ve všech třídách nižšího gymnázia bez přechodného období.


Sportovní den 29. 6.

29. 6.

Výsledky fotbalového turnaje:

 1. kvinta
 2. sexta
 3. septima
 4. 3.r.
 5. 2.r.
 6. 1.r. 

Výsledky volejbalového turnaje:

 1. 3.r.
 2. sexta
 3. kvinta
 4. 2.r.

Provoz jídelny

23. 6.

Jídelna 2. ZŠ ve středu 29. a čtvrtek 30. června na nevaří. Informace k přihlašování obědů, vrácení přeplatků atp v přiloženém PDF


Digitalizujeme školu

12. 6.

Na naší škole bude v průběhu druhého pololetí roku 2022 realizována investice z národního plánu obnovy – komponenta 3.1.

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti. 

Národní plán obnovy


Inspekční zpráva České školní inspekce

24. 5.

V předposledním březnovém týdnu zavítal na naši školu inspekční tým České školní inspekce. Ten v rámci pravidlené inspekční činnosti pracoval na: "Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů, naplňování vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem..."  

Finální inspekční zpráva již je k dispozici na webu ČŠI. V rámci inspekce nebylo identifikováno žádné porušení legislativy. Naše škola od poslední inspekce zlepšila materiální podmínky pro výuku a odstranila všechny zjištěné nedostatky. Žáci stabilně dosahují dobrých výsledků v průběhu i ukončování vzdělávání. Dále je ve zprávě vyzdvihována projektová výuka, systém kulturních a sportovních aktivit. Škola je nabádána k vyšší podpoře a diferencovanému přístupu k nadaným žákům.

Inspekční zprávy jsou veřejnosti k dispozici: aktuální zprávu naleznete pod výše uvedeným odkazem, všechny zprávy z kontrol od roku 2000 na stránce Škola > Informace.


Informace pro přijaté žáky

18. 5.

Informace pro budoucí první ročníky (1. ročník i primu) naleznete na tomto webu v sekci Studium > Dokumenty.


Ústní část maturitních zkoušek

4. 5.

Od pondělí 16. do čtvrtka 19. května učiní maturitní třídy poslední krok k ukončení středoškolského studia – konají se ústní zkoušky profilové části. Z tohoto důvodu bude (tento školní rok naposledy) omezena výuka ostatních ročníků. Předpokládáme následující podobu výuky:

 • prima – tercie: výuka dle rozvrhu (suplování) do 5. vyučovací hodiny
  • sekunda úterý – exkurze Praha (info Sp)
 • kvarta: pondělí studijní volno, úterý testování ČŠI, středa studijní volno, čtvrtek výuka
 • 1. ročník a kvinta: pondělí projektový den, úterý – čtvrtek studijní volno
 • 2. ročník a sexta: pondělí a čtvrtek malá maturita (od 13.00), úterý a středa studijní volno
 • 3. ročník a septima: pondělí výuka dle rozvrhu (suplování) do 5. vyučovací hodiny, úterý až čtvrtek studijní volno

Někteří žáci jsou nominováni na středu 18. května do krajského kola přeboru škol v orientačním běhu (info vyučující TEV). Těchto žáků se případné studijní volno/ výuka nebude týkat a zúčastní se závodu.


Výuka během didaktických testů MZ

23. 4.

2. a 3. května maturitní ročníky absolvují didaktické testy společné části maturitní zkoušky. Žáci nižšího gymnázia mají výuku dle svého rozvrhu (s přihlédnutím k suplování). 

Vyšší ročníky (V,VI,VII,1,2,3) se zúčastní v pondělí 2. května programu k výročí 77 let od konce 2. světové války. Sraz žáků bude přímo v kulturním domě v 8.30. Po konci akce pro ně výuka v budově školy nepokračuje. V úterý 3. května bude výuka vyššího gymnázia zahájena až od 10.00 (do 9.40 probíhají maturitní zkoušky).

Ve středu 4. května je pro maturitní didaktické testy určena pouze učebna JAZ.

Změna rozvrhu vyhrazena.


Třídní schůzky 21.4.

4. 4.

21. dubna od 17.30 se uskuteční třídní schůzky (vyjma maturitních ročníků).


Koncert

29. 3.


Konec opatření od 14. března

10. 3.

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví (ze dne 10. března 2022) již nejsou od pondělí 14. nařízena pro školy našeho typu žádná omezení. Mimo jiných končí i povinnost mít zakrytá ústa a nos v budově školy. Děkujeme všem za vstřícný přístup a respektování vyhlášených opatření po celou dobu jejich platnosti.


Výuka během lyžařských kurzů

15. 2.

V týdnu (6. – 11. 3. ) absolvují lyžařský kurz 2. ročník, 3. ročník a septima. Žáci neúčastnící se výcviku:

 • 2. ročník – výuka v sextě dle jejího rozvrhu
 • 3. ročník – výuka dle svého rozvrhu (společně s částí septimy)
 • septima – žáci dochází do 3. ročníku

Na vědomost se dává

27. 1.
Stravu a nápoje mohou žáci v budově školy konzumovat pouze
– ve foyer v přízemí vedle bufetu (u barových stolečků)
– v učebně.
Toto opatření je platné okamžitě a děkujeme za jeho respektování.

Hlasování o nej projektové práce

25. 1.

V rámci zeměpisného semináře pro 3. ročník a septimu vznikly projektové práce na téma „Globální ekologické problémy“. Vybrat nejlepší postery jsme se rozhodli formou ankety mezi studenty a učiteli GYMKČ, proto zde nyní otevíráme anketu, které se můžete zúčastnit až do konce ledna. Práce studentů si můžete prohlédnout před učebnou CIMR. Předem děkujeme za účast a za vaše hlasy.  Vv

Anketa ZDE


Konec testování ve školách

24. 1.

Od 19. února se mimořádným opatřením ruší testování na nemoc Covid-19 ve školách. Ruší se tak i veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření (zákonní zástupci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test, škola nepředává informace o rizikových kontaktech…). Samozřejmě stále platí obecné pravidlo, že žák, který má příznaky akutního infekčního onemocnění, nepatří do školy. 

Dále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách budovy školy.


Aktualizace suplování

21. 1.

Z technických důvodů bylo suplování na pondělí 24. ledna aktualizováno v sobotu – již je dostupné na stránce suplování.