Novinky


Výpadek Google

14. 12.

Vzhledem k rozsáhlému výpadku služeb společnosti Google nebyla dostupná v pondělí mezi 12.30 – 14.00 většina on-line aplikací využívajících GSuite: email, meet, classroom, přihlášení k webu… 

Bakalářů, WiFi sítě či školní telefonní linky se tento výpadek netýkal.


Provoz jídelen

23. 11.

Jídelny 1. i 2. ZŠ VŠEM strávníkům platícím obědy inkasem PŘIHLÁSILY od 1. prosince obědy. Pokud nebude strávník docházet, obědy prosím odhlašte. Strávníci platící hotově či příkazem k úhradě by měli mít odhlášeno, doporučujeme však zkontrolovat.

 • 1. ZŠ – obědy našim žákům vydávány denně od 13.45.
 • 2. ZŠ – obědy našim žákům vydávány denně od 13.35, není dovoleno odkládat oblečení či tašky v prostorách jídelny.
 • SOU Hluboš obědy jsou vydávány ve dvou časových oknech (nelze současně obě třídy):
  • 12.40 po a út 4.r, st až pá oktáva
  • 12.55 po a út oktáva, st až pá 4.r

Návrat k prezenční výuce

20. 11.
 • ve středu 25. 11. nastoupily maturitní ročníky na pravidelnou prezenční výuku – výuka probíhá podle modifikovaného rozvrhu (k dispozici v aplikaci/ na webu Bakalářů)
  • semináře vyučovány v oddělených skupinách (zpravidla každá skupina 2 hodiny semináře/týden)
  • po dobu platnosti homegenity skupin je zrušeno: 4. ročník – TEV, nKFJ; VIII – TEV, nKNJ (ve zrušených konverzacích lze domluvit individuální konzultace)
 • v pondělí 30. 11. následoval návrat primy a sekundy na rotační prezenční výuku (režim: 1 týden ve škole, 1 týden distanční vzdělávání doma)
 • v pondělí 7. 12. zahájila prezenční výuku tercie a kvarta, z vyššího gymnázia se vrací 1. ročník, 3. ročník a septima opět rotačním způsobem
  • zároveň se ruší povinnost homogenity skupin (např. semináře) => v maturitních ročnících se opět rozbíhají nepovinné konverzace i TEV
 • v pondělí 14. 12. následoval návrat posledních tříd 2. ročníku, kvinty a sexty rotační způsobem; prezenční výuky se znovu zúčastní prima a sekunda

Úřední hodiny

16. 11.

Úřední hodiny byly po dobu uzavření škol stanoveny na pracovní středy od 9 do 11 hodin. Školu můžete kontaktovat
na e-mailu: sekretarka@gymkc.cz 
nebo telefonu: 602 537 618.


Festival svobody

16. 11.

Dovolujeme si Vás pozvat na online přednášku Jana Bureše na téma Pád komunistického režimu v Československu v roce 1989, která se uskuteční v rámci Festivalu svobody v Příbrami, pořádaného studenty Gymnázia Příbram. Přednáška proběhne ve čtvrtek 19.11. 2020 od 10 do 11.30. 

Máte-li zájem si přednášku vyslechnout, je třeba se zaregistrovat na této stránce: https://bit.ly/3fa0pft. Zaregistrovaným zájemcům následně pořadatelé pošlou odkaz na aplikaci, v níž přednáška proběhne.


Distanční výuka

10. 10.

Od 14. října probíhá výuka všech tříd gymnázia distanční formou. Účast na této výuce je pro žáky povinná a je realizována především prostřednictvím:

 1. pravidelného online setkávání prostřednictvím Meet dle rozvrhu distanční výuky (aktuálně probíhající setkání viz výše, pro zobrazení odkazu na meet se prosím přihlašte)
 2. dalších činností zadávaných převážně v Classroom s možností meet konzultací (plánovaných pomocí kalendáře)

Pro vstup do Meet či Classroom je třeba být přihlášen ke školnímu účtu (uživatel@zaci.gymkc.cz). 


Pátek 25. září

22. 9.

Upozorňujeme strávníky SOU Hluboš (Lipky), že jídelna v pátek 25. září nevaří. Obědy byly všem odhlášeny. Jídelny základních škol fungují v běžném režimu.

Ředitel Gymnázia Karla Čapka neplánuje vyhlásit na pátek ředitelské volno.


Roušky ve škole

18. 9.

Od 18. 9. jsou opatřením ministerstva zdravotnictví povinné roušky ve všech prostorách škol i během výuky. Žádáme tedy všechny osoby vstupující do budovy školy, aby měly po celou dobu pobytu v budově nasazenou roušku. Doporučujeme našim žákům mít s sebou v sáčku ještě další nepoužitou roušku.

Obdobně platí povinnost zakrytí úst rouškou ve všech jídelnách (výdejnách) po celou dobu pobytu vyjma času konzumace jídla. 


Opatření

1. 9.

Ředitel školy doporučuje všem žákům donést si do šatní skříňky náhradní roušku (v sáčku).

Jídelna 2. ZŠ je pro žáky gymnázia (vyšší G mimo maturantů) přístupná od čtvrtka 3. září za těchto podmínek:

 • výdej jídla je možný pouze mezi 13.35 a cca 14.10 (areál školy je mimo tento čas uzavřen, žáci gymnázia vstupují pouze brankou od gymnázia)
 • žáci mají nasazenu ROUŠKU po celou dobu pobytu v areálu 2. ZŠ vyjma konzumace
 • žáci vstupují do prostoru jídelny bez batohů (nelze odložit v jídelně, batohy a případně bundy nechce prosím v našich šatnách)
 • příbory strávníkům vydává osoba k tomu určená
 • odběr obědů mimo uvedenou dobu není možný ani v případě odpadnutých hodin (oběd lze ohlásit den předem)

Informace ke školnímu roku 2020/21

24. 8.

Úřední hodiny o hlavních prázdninách

29. 7.

Ředitel školy stanovil na období hlavních prázdnin úřední dny takto: 29. 6., 30. 6., 14. 7., 10. 8., 24. 8., 26. – 28.8.; vždy v době 9 – 13 hod. Ostatní dny je budova školy uzavřena. 

Pro kontaktování školy použijte e-mail: sekretarka@gymkc.cz či telefon 602 537 618.


V úterý 25. srpna bude budova školy z důvodu přerušení dodávek elektřiny uzavřena. Taktéž nebude k dispozici telefonní linka 318 521 040 ani Bakaláři.


Přijímací řízení 2020

15. 6.

Ředitel Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodl v souladu s § 59, § 60, § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č. 353/2016 Sb., zákonem č. 135/2020 Sb.  a zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), vše v platném znění, takto:

VÝSLEDKY přijímacího řízení do 1. ROČNÍKU (čtyřleté studium) // VÝSLEDKY přijímacího řízení do PRIMY (osmileté studium)
Informace o kritériích přijímacího řízení (přepočet bodů z MAT a ČJL) a další podrobnosti naleznete na stránce >> Přijímací řízení.

Přijímací řízení bylo uzavřeno a nepředpokládáme další volná místa. Díky za Váš zájem!


Informace pro přijaté uchazeče s odevzdanými zápisovými lístky byly odeslány v pátek 26. června na e-maily uvedené na přihlášce, dokumenty naleznete v sekci Dokumenty – výuka.


VÝUKA v červnu

3. 6.

V červnu bude výuka na škole uzpůsobena probíhajícím maturitním a přijímacím zkouškám. Vzhledem k jejich časové a organizační náročnosti a s přihlédnutím k nařízení ministerstva zdravotnictví bude stále dominantně probíhat distanční výuka a:

Podpora online výuky: admin@gymkc.cz.

E-MAILOVÁ schránkaclassroomHangout meetJamboard

EVIDENCE – KONTAKTY – EMAILY – CLASSROOM – MEET – JAMBOARD 


Jednotná přijímací zkouška

2. 6.
Do 1. ročníku: 8. června, sraz 8.20; zkoušky: ​matematika: 8.30 / český jazyk: 10.55
Do primy: 9. června​, sraz 8.15; zkoušky: ​matematika: 8.30 / český jazyk: 10.55
 • Předpokládané ukončení zkoušek: 12.25 pro oba termíny (13.10 PUP).
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pro všechny osoby uvnitř budovy platí povinnost nosit roušku. Před zahájením testu bude uchazečům umožněno odložit roušky (pouze po dobu vyplňování testu). (viz část I, ost. 1 a 2d opatření MZdr).
 • Uchazeči povinně odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (dle části III, ost. 1 opatření MZdr).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit  (dle části III, ost. 2 opatření MZdr).
 • Uchazeči s sebou na zkoušku potřebují: pozvánku, výše uvedené prohlášení, rýsovací potřeby a vhodnou propisovací tužku (nejlépe i náhradní).
 • Z organizačních důvodů nebude umožněno uchazečům mezi zkouškou z matematiky a českého jazyka opustit budovu školy. 
 • Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. 

Podrobnější informace na stránce Pro uchazeče > Přijímací řízení. Doporučujeme prostudovat Pravidla a doporučení pro konání jednotné přijímací zkoušky (pozor na chybně uvedenou dobu trvání zkoušky). 


Důležité informace k provozu školy

1. 6.

Hlavní kontakt: post@gymkc.cz.

Statistika výuky

 • Březen 2020: 385 aktivních uživatelů (+28 %), 64 834 emailů (+449 %), 142 učeben (+914 %),  382 konferencí Meet,  21 553 vytvořených souborů (+144  %).
 • Duben 2020: 386 aktivních uživatelů, 74 554 emailů (+15 %),  144 učeben, 873 konferencí Meet (+129 %), 29 715 vytvořených souborů (+38 %).
 • Květen 2020: 380 aktivních uživatelů, 76 902 emailů (+3 %),  128 učeben, 741 konferencí Meet (-15 %), 29 750 vytvořených souborů.

Zrušené akce

20. 4.

Vzhledem k uzavření škol byly zrušeny následující akce:

 • přípravný kurz pro uchazeče do 1. ročníku
 • lyžařský kurz 1. ročníku a kvinty
 • ekokurz tercie
 • vodácké a sportovní kurzy
 • výjezdy Vídeň Švýcarsko
 • konference Erasmus+
 • výtvarný projekt Itálie (září 2020)
 • malá maturita

Změna rozvrhu

8. 3.

MIMOŘÁDNÁ ZMĚNA ROZVRHU (neděle, 19.55) - Bíl nepřítomen, viz suplování


Bruslení

8. 3.

Taktéž v týdnu od 9. března budou primárně probíhat hodiny tělesné výchovy na zimním stadionu. Brusle s sebou.


Karanténa po příjezdu z Itálie

6. 3.

>> Doporučení pro školy k aktuální situaci (aktualizováno) <<

Gymnázium Karla Čapka upozorňuje rodiče a žáky na povinnost dodržovat nařízení Ministerstva zdravotnictví:
S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

zdroj: http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-mimoradne-opatreni-tykajici-se-karanteny-obcan_18653_4107_1.html


Odstávka elektřiny

1. 3.

Od neděle 8. března do pondělí 9. března cca 9.00 je plánováno přerušení dodávky elektřiny do areálu 2. ZŠ a gymnázia. V této souvislosti si dovolujeme upozornit:

 1. S velkou pravděpodobností bude jídelna 2. ZŠ vydávat  v pondělí 9. března pouze studenou stravu. Zvažte případně odhlášení oběda. 
 2.  Od soboty 22.00 do pondělí 9.00 nebude dostupný systém Bakaláři (bakalari.gymkc.cz) včetně mobilní aplikace. Ve stejném čase budou nedostupné telefonní linky do školy. Webů ani e-mailových schránek se tato odstávka netýká.

Přijímací řízení 2020

14. 2.

Přihlášky ke studiu oborů  79-41-K/41 (pro uchazeče z 9. tříd) a 79-41-K/81 (pro uchazeče z 5. tříd) musí být odevzdány do 2. března 2020. Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. ÚDAJE uvedené na přihlášce musí být aktuální a ČITELNÉ (e-mail, telefon). Naše škola neposkytuje tiskopis přihlášky. Většina základních škol generuje přihlášku ze svého školního informačního systému (postačí stávající škole nahlásit IZO naší školy - 000068934). Další informace naleznete na stránce Přijímací řízení.


Přihlašování k webu

11. 2.

Přihlašování k webu školy bylo 11. února 2020 obnoveno.

Z bezpečnostních důvodů musely být deaktivovány některé služby, nejviditelnější změnou je ukončení provozu LMS moodle verze 1.7 (moodle.gymkc.cz). Kurzy určené pro moodle 1.7 bohužel nelze z důvodu nekompatibility přenést na vyšší verzi (v provozu zůstává moodle2.gymkc.cz). 

17.1.: Z bezpečnostních důvodů byla do odvolání pozastavena možnost přihlašování uživatelů k webu školy. Některé služby mohou být omezeny. Do většiny fotogalerií se lze stále autorizovat pomocí testu absolventa. Děkujeme za pochopení.


Jídelna 2. ZŠ Dobříš - inkaso

28. 1.

Vážení rodiče a strávníci, jídelna 2. ZŠ si Vás dovoluje požádat o navýšení limitů inkasa. Z důvodu softwarové chyby pravděpodobně nedošlo u některých ze strávníků jídelny 2. ZŠ v tomto školním roce ke správnému provedení inkasa - více info na webu 2. ZŠ. Případné dotazy prosím směřujte na školní jídelnu.


Beseda a přednáška

21. 1.

V posledním lednovém týdnu proběhnou na našem ústavu dvě "spisovatelské" akce.

Nejprve se v pondělí 27. ledna uskuteční přednáška ke 130. výročí narození Karla Čapka (* 9. ledna 1890) a jednomu a čtvrt století Ferdinanda Peroutky (* 6. února 1895). Přednášet budou Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., ředitel Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše a PhDr. Martin Groman, Ph.D., předseda Společnosti Ferdinanda Peroutky. Vystupující se primárně zaměří na ukázky konkrétních věcí, které se na Strži i jinde dochovaly, jaké měly osudy: Čapkovy a Peroutkovy osobní předměty (oblečení, křeslo, pracovní stůl apod.), rukopisy, dopisy, dokumenty a průkazy. Unikátní je detailní itinerář (tehdejší navigace), podle kterého Čapek cestoval svým automobilem.

Ve středu 29. ledna povede besedu s našimi žáky Lubomír Brožek, předseda Klubu českých a slovenských spisovatelů, na téma básníci a poezie.


Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

9. 1.

Připomínáme účastníkům, že přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ pro uchazeče do 1. ročníku (čtyřleté studium) budou zahájeny 13. ledna. Sraz v 15.00 před budovou školy.  Kurzy jsou plně obsazeny.

Případné elektronické materiály budou k dispozici na stránce přípravné kurzy (aktuálně přidána matematika).