Novinky


PF 2019

31. 12.

Náš ústav přeje všem svým žákům, zaměstnancům a příznivcům v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.


Provoz jídelen

19. 12.

Ve čtvrtek 3. a v pátek 4. ledna 2019 jsou mimo provoz z důvodu ředitelského volna jídelna 1. ZŠ a výdejna SOU Hluboš. Výdejna v domově důchodců obědy vydává.


Ředitelské volno

12. 12.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, dne 21. 12. 2018 z provozních důvodů ředitelské volno.


Bon appétit!

26. 11.

Milí učitelé a studenti!

Francouzštináři gymnázia Vás zvou na charitativní den francouzské kuchyně, který se bude konat 12. prosince od 9:45 do 10:45. V tento den zapomeňte svačiny doma a přijďte ochutnat croissanty, makronky, palačinky a další francouzské speciality! Celý výtěžek z akce pošleme dětem z dětského domova. 

Bon appétit!


Přijímací zkoušky

26. 11.

Nabízíme 12 lekcí pro všechny žáky 9. ročníků základních škol, kteří se budou i v letošním školním roce povinně účastnit státních přijímacích zkoušek. Více informací včetně elektronické přihlášky na stránce přípravné kurzy. Kapacita: 30 osob, začínáme 8. ledna, lekce probíhají každé úterý.


Upgrade Bakalářů

20. 11.

Z důvodu upgradu systému Bakaláři je do středy 20.11. nedostupné webové rozhraní https://bakalari.gymkc.cz i aplikace pro mobilní zařízení. Další úpravy budou probíhat od pátku 23. 11. odpoledne do soboty 24. 11. I v této době může dojít k nedostupnosti služeb.

Děkujeme za strpení.


Ředitelské volno

20. 10.

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, dne 26. 10. 2018 z provozních důvodů ředitelské volno. V tomto termínu bude probíhat rekonstrukce podlahových krytin v kmenových třídách a zároveň rekonstrukce stupňovité podlahy v učebně chemie. 


Volby do Školské rady

21. 9.

Vážení rodiče a studenti,
podle ustanovení § 167 zákonu č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění, je povinností středních škol zřizovat školské rady. Školská rada je důležitý orgán, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele školy podílet se na správě školy.

Další informace naleznete v dokumentu Oznámení o konání voleb do Školské rady Gymnázia Karla Čapka v Dobříši

Volby proběhnou 22. listopadu 2018 (den třídních schůzek) od 16.30 do 18.00 v budově gymnázia  formou tajného hlasování. Oprávněné osoby mohou do 19. listopadu 2018 14.00 hodin podávat písemné návrhy kandidátů členům přípravného výboru.


Změna adresy Bakalářů

17. 9.

Z důvodu obnovy SSL certifikátu a sjednocení webových služeb pod jednu doménu došlo k 1. říjnu ke změně doménové adresy Bakalářů - nová adresa: bakalari.gymkc.cz.

V případě přihlašování z aplikace Bakaláři je nutné změnit adresu v profilu uživatele - záložka účty (nová adresa https://bakalari.gymkc.cz/login.aspx).


Po stopách Dášeňky

6. 9.

Ve středu 12. září proběhne 2. ročník přeboru školy v orientačním běhu. Informace k organizaci jsou k dispozici na stránkách závodu.


Rozvrhy hodin

29. 8.

Rozvrhy hodin na školní rok 2018/19 jsou dostupné v Bakalářích na webu i v aplikaci, po přihlášení i u jednotlivých tříd na tomto webu. Žáci primy a prvního ročníku obdrží přístupové údaje do Bakalářů a k webu druhý týden v září, jejich rozvrhy naleznete pod tímto odkazem.

V prvním týdnu školního roku výuka probíhá dle speciálního rozvrhu bez odpoledního vyučování - viz suplování (nezapomeňte vybrat datum).


Úřední dny

5. 8.

Úřední dny o hlavních prázdninách jsou vyhlášeny na 9. 7., 23. 7. a 13.8., a to na dobu 9.00 – 13.00 hod; v posledním týdnu prázdnin na 29. 8., 30. 8. a 31. 8.  vždy v čase 8.30 - 14.00.
Ostatní dny je budova školy uzavřena. V akutních případech poptávejte termín na e-mailu: post@gymkc.cz.


Výzva k podání nabídky

11. 7.

k veřejné zakázce malého rozsahu
Výměna podlahových krytin
V souladu s ustanoveními § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a směrnice č. 148/2016 KÚ SK vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu:

Lhůta pro podání nabídek - do 9. 8. 2018 12 hod


Učebnice pro 1. ročník

23. 6.

V sekci Dokumenty tohoto webu byl zveřejněn dokument učebnice pro 1. ročník (školní rok 2018/19).


Jídelny ve školním roce 2018/19

18. 6.

Pro následující školní rok 2018/19 se hlásí naši žáci do jídelen dle následujícího rozpisu (označení tříd podle následujícího školního roku, v závorce třídní učitel):

  1. prima (Ře), sekunda (Ps), tercie (Ho) a kvarta (Mš) – 1. ZŠ; je třeba odevzdat do kanceláře vedoucí školní jídelny přihlášku ke stravování do konce června 
  2. kvinta (Mu), sexta (Kr), 1. roč (Vv), 2. roč (Sp) – SOU Hluboš, jídelna Lipky; přihlášení u vedoucí školní jídelny (v Lipkách) během června či září
  3. septima (Bíl), oktáva (Šr), 3. ročník (Be), 4. ročník (Ča) – žádná jídelna na Dobříši již nemá volnou kapacitu, situaci řeší vedení školy se zřizovatelem a poptává dovážku stravování s výdejem na Dobříši.

Do jídelny 2. ZŠ nebudou naši žáci v následujícím školním roce docházet.


Schůzka zákonných zástupců nových žáků

18. 5.

Schůzka rodičů přijatých žáků se koná ve čtvrtek 14. června 2018 v 17.30 hodin v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. 


Trička GYMKC

18. 5.

Jen do 30. května můžete objednat trička v limitované edici GYMKC. Formulář k objednání zde: https://goo.gl/forms/xkbV2wAzuPpIRSbj2. Jedná se o poslední příležitost v tomto školním roce. 


Druhé kolo přijímacího řízení

14. 5.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 353/2016 sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. Uchazeč doručí řádně vyplněnou přihlášku řediteli školy nejpozději do 25. května 2018. Uchazeč nekoná přijímací zkoušku, kritériem pro přijetí je výsledek JPZ a prospěch na základní škole. Počet přijímaných uchazečů:  4

V Dobříši 14. května 2018
RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


Ředitelské volno

4. 5.

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 7. května 2018 ředitelské volno.


Výsledky přijímacího řízení

1. 5.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodlo svým ředitelem v souladu s § 59, § 60, § 165 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 353/2016 Sb. a zákona 500/2004 Sb. (správní řád), vše v platném znění, takto: dokument PDF


Plán vyučování v prvním květnovém týdnu

25. 4.

Předběžný program vyučování v týdnu od 30.4. - bez záruky, sledujte suplování:

  • po 30.4.: ředitelské volno
  • út 1.5.: státní svátek
  • st 2.5.: VIII a 4.r didaktické testy a písemné práce MZ; IV, 2.r a VI malé maturity; II exkurze; I a III studijní volno; ostatní třídy se učí
  • čt 3.5.: VIII a 4.r didaktické testy a písemné práce MZ; IV, 2.r a VI studijní volno; III exkurze; ostatní třídy se učí od 10.00 včetně odpoledního vyučování - vstup do budovy vyjma vyučujících a maturantů umožněn až od 9.40
  • pá 4.5.: VIII a 4.r didaktické testy a písemné práce MZ; IV, 2.r a VI malé maturity; VII a 3. r výuka; ostatní studijní volno

V sekci dokumenty najdete rozpisy malých maturit 2.5. a maturitních zkoušek - ústní části.


Přijímací řízení

24. 4.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v zákonné lhůtě, t.j. nejpozději 2. 5. 2018. Pořadí uchazečů bude zveřejněno na veřejném místě (hlavní vchod do budovy školy) a na tomto webu.


Ptáci online

5. 4.

1. dubna jsme připojili ptačí budku umístěnou na stromě u školy k serveru Ptáci Online. Díky kameře v budce můžete i vy sledovat, zda se nějakému opeřenci podaří uhnízdění a odchov mláďat. Videa jsou vystavována vždy s jednodenním zpožděním na adrese:
 https://budka.gymkc.cz


Přihlášky ke studiu

26. 3.

V pondělí 26. března byly na e-mailové kontakty uvedené v přihlášce ke studiu odeslány pozvánky k testům v rámci přijímací zkoušky spolu se základními informacemi ke konání didaktických testů. 

Prosíme o potvrzení přijetí těchto informací s uvedením jména uchazeče (pokyny v e-mailu).


Nedostupnost Bakalářů

23. 3.

24.3. provoz Bakalářů obnoven.

Webové rozhraní Bakalářů baka.gymkc.net je dočasně nedostupné. V důsledku nefunkčního webového rozhraní Bakalářů nemohou od čtvrtka 22. března vyučující zapisovat do systému známky.  Situaci řešíme s dodavatelem. O obnovení funkčnosti budeme informovat zde.


Ukončen příjem přihlášek ke studiu

2. 3.

Ve čtvrtek 1. března byl ukončen příjem přihlášek ke studiu v osmiletém i čtyřletém studijním oboru. Uchazeči obdrží elektronickou pozvánku k přijímací zkoušce s bližším určením místa a času konání zkoušky po jejím vygenerování v systému CERMATu.  


Úpravy fotogalerií

21. 2.

K 20. únoru byly přidány do fotogalerií na tomto webu nové funkce/ omezení. Fotografie v galeriích si můžete prohlédnout třemi způsoby:
1. po přihlášení ke stránkám svým školním účtem
2. splněním testu příslušnosti k naší škole
3. získáním odkazu od přihlášeného uživatele.

Přístup dle bodů 2 a 3 je časově omezený a fotografie obsahují vodoznak GD. Bod 2 je vhodný pro naše absolventy (je třeba znát jména svých spolužáků), bod 3 pro rodiče a přátele školy (jednorázový odkaz může vygenerovat kterýkoliv přihlášený žák). Přístup do některý fotogalerií je možný pouze přihlášením, některé galerie jsou určeny jen žákům dané třídy. Pokud byla nějaká galerie v režimu omezení pro danou třídu a zároveň tato třída již absolvovala, není bohužel do této galerie umožněn přístup nikomu. 


Přijímací řízení

26. 1.

Na stránce přijímací řízení jsme zveřejnili pokyny pro uchazeče o studium. Připomínáme, že přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2018.


Přímý přenos fotbalového turnaje

24. 1.

Ve čtvrtek 25. ledna proběhl přímý komentovaný přenos z fotbalového turnaje vyššího gymnázia - https://www.youtube.com/gymkc/live


[PŘEPLNĚNO] Výjezd do Paříže

5. 1.

V termínu 25. - 29. dubna pořádáme výjezd do Paříže. Podrobný program, pokyny a přihlášku najdete v PDF souboru. Toto město na Seinou jsme naposledy navštívili v roce 2016 v rámci výměny s partnerskou školou v Tonnerre - fotky a článek.

Aktualizace 19.1.: Výjezd je beznadějně zaplněn, díky za zájem.