Novinky

31. 12. PF 2018

Náš ústav přeje všem svým žákům, zaměstnancům a příznivcům v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.

11. 12. Ředitelské volno

V souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno na pátek 22. prosince 2017. 

Zároveň si dovolujeme upozornit, že ve čtvrtek proběhne již 27. ročník vánoční akademie GYMKC. Předchozí ročníky si můžete připomenout na youtube kanálu školy.

30. 11. Lekce jógy

Od ledna nabízíme pravidelné lekce jógy. V prosinci je možné se účastnit ukázkových lekcí:
- čtvrtek 7.12. a 14.12. 15.30 – 17.00 
- pondělí 4.12. a 11.12 15.30 – 17.00
Cena za lekci studenti 50 Kč, dospělí 70 Kč

Podrobnější informace v letáku.

12. 11. Vánoční krabice od bot 2017

Stejně jako v loňském roce se Gymnázium Karla Čapka v Dobříši stává sběrným místem pro krabice od bot. Jedná se o vánoční akci, kdy se krabice od bot či obdobné velikosti naplní dárky, zabalí a tyto pak putují za dětmi ze sociálně slabých rodin nebo do dětských domovů, azylových domů apod.

Sběr dárků bude na Gymnáziu probíhat ve dnech 27. 11. - 7. 12. 2017. Dne 7. 12. je den otevřených dveří od 12 do 18 hod. a škola bude přijímat dárky i od širší veřejnosti.

Více informací v PDF.

9. 11. Od pondělí stará škola vaří

Od pondělí 20. listopadu obnovuje provoz školní jídelna 1. ZŠ. Jídelna bude prozatím ve zkušebním provozu a bude připravovat pouze jeden druh hlavního jídla.

Obědy je možné uhradit:
a) v hotovosti v dočasné kanceláři vedoucí školní jídelny od úterý 14. 11. do čtvrtka 16. 11. vždy od 7:30 do 11:00 hod. a od 11:30 do 14:30 hod.;
b) inkasem

Více informací na webu 1. ZŠ.

3. 11. Ohřev jídla

Vzhledem k uzavřené jídelně 1. ZŠ naše škola umožňuje od 19. září ohřev jídla. Mikrovlnná trouba je umístěna ve foyer v přízemí. K dispozici je od 12.30 do 14.00 a smí být obsluhována jen pověřenou dospělou osobou. Jídlo je třeba donést v nádobě vhodné do mikrovlnné trouby, škola nádobí neposkytuje.

3. 11. Přípravné kurzy

Pro uchazeče o studium z 9. tříd vypisujeme přípravné kurzy - přihlášku a více informací naleznete na samostatné stránce.

23. 10. Nedostupnost Bakalářů

Všechny služby byly obnoveny.

Z důvodu ztráty dat na jednom disku školního serveru je do odvolání nedostupný systém Bakaláři. Na obnově server pracuje. Předpokládáme zprovoznění nejdříve v úterý. Suplování je k dispozici pouze zde na webu.

18. 9. Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s odst. 2 § 24 zákonu 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, dne 29. 9. 2017 ředitelské volno z důvodů provozních.

8. 9. Jídelny základních škol

Aktualizace 18.9.: Jídelna 2. ZŠ přijme ke stravování pouze žáky primy a sekundy, kteří podali přihlášku. Žádní jiní strávníci z naší školy již nebudou přijati. 

 Jídelna 1. ZŠ bude určitě do konce října uzavřena. Žáci sexty, oktávy, 2. a 4. ročníku mají rezervována místa v jídelně SOU, jiná jídelna jejich přihlášku ke stravování nepřijme.

8. 9. Rozvrh hodin

Od druhého školního týdne probíhá výuka dle stálého rozvrhu a suplování. Septima (část, která neodlétla do Norska) se učí dle stálého rozvrhu třídy. 

30. 8. Po stopách Dášeňky

Ve středu 13. září proběhne ve spolupráci s OK Dobříš přebor školy v orientačním běhu - více informací naleznete na stránce závodu.

21. 8. Učebnice a rozvrh hodin

V sekci Studium / Dokumenty naleznete seznam doporučených učebnic pro budoucí 1. ročník

Rozvrh hodin na nový školní rok je k dispozici na adrese: https://rozvrh.gymkc.cz. Do Bakalářů budou data rozvrhu načtena 1. září.

16. 8. Prodloužení spolupráce

Další 2 roky bude pokračovat mezinárodní spolupráce škol s podporou Erasmus+. Nový projekt s názvem E@News je již sedmým v řadě, naše spolupráce se skupinou zahraničních škol probíhá 19 let. Projekt navazuje na právě končící Europe4you.

1. 8. Úřední hodiny o prázdninách

Během školních prázdniny byly stanoveny následující úřední hodiny: 

  • 11. července, 1. a 15. srpna vždy od 10 – 13 hod
  • v týdnu od 28. 8. denně 8 – 13 hod

V uvedených termínech a časech je možno vyzvednou vysvědčení, nechat si vystavit potvrzení o studiu apod. Pro vstup do budovy školy zvoňte na zvonek sekretářka.

6. 6. Školní jídelny v následujím školním roce

Pro školní rok 2017/18 platí následující rozdělení žáků do školních jídelen (značení tříd již pro školní rok 17/18):

  • sexta, 2. roč., 4. roč. a oktáva se povinně hlásí ke stravování v jídelně SOU Hluboš v Lipkách (v jiných jídelnách jim to nebude umožněno)
  • žáci ostatních tříd se přihlásí ke stravování v jídelnách ZŠ
    • 1. ZŠ přijímá přihlášky pouze elektronicky (přihláška) na e-mailu vedoucí ŠJ (do října probíhá rekonstrukce školy, jídelna bude v září uzavřena)
    • 2. ZŠ umožní omezenému počtu našich žáků se přihlásit nejdříve 28. srpna 2017, na volná místa v této jídelně se však nedá spolehnout
5. 6. Propagační předměty gymnázia

Studenti septimy a 3. ročníku připravili v rámci projektu ZSV nabídku propagačních předmětů. Hlasovat o nejlepší jste mohli na http://hlasovani.wz.cz/. Jak hlasování dopadlo najdete na facebooku školy . 

23. 5. Uzavření jídelny 1. ZŠ do konce září

Od 1. června bude uzavřena jídelna 1. ZŠ Dobříš (stará). Z důvodu rekonstrukce varny se předpokládá uzavření nejméně do konce září 2017.

Všichni strávníci, kteří chtějí ve školním roce 2017/2018 využívat jídelnu 1. ZŠ, se měli v kanceláři jídelny přihlásit do 5. 6. 2017. Nyní je možné se ke stravování na 1. ZŠ přihlásit pouze elektronicky (kontakt, formulář přihlášky).

22. 5. Náhradní termín přij. řízení - výsledky

Ředitel Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodl v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/81 od 1. září 2017: evidenční číslo uchazeče 81768 (75,6 bodu). Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Nepřijatí uchazeči (náhradní termín): 81795 (49,6 bodu), 81762 (41,6 bodu).

15. 5. Druhé kolo přijímacího řízení

V souladu s § 60 zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 gymnázium čtyřleté.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 5
Termín pro odevzdání přihlášek: 26. května 2017 12.00
Kritéria a další informace v přiloženém PDF souboru

13. 5. Rozvrhy hodin pro maturitní týden

Od úterý 16. května bude z důvodu konání maturitích zkoušek probíhat výuka dle speciálních rozvrhů:

Rozpis maturitního zkoušení naleznete v sekci Dokumenty.

2. 5. Výsledky přijímacího řízení do primy

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodlo svým ředitelem v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí těchto uchazečů ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/81 od 1. září 2017: dokument PDF.

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Seznam přijatých zahrnuje i uchazeče, kteří uvedli GKČ v přihlášce na 2. místě.  V případě, že budou přijati na 1. zvolenou školu, uvolní místo pro dalšího úspěšného uchazeče.   

2. 5. Výsledky přijímacího řízení do 1. roč

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodlo svým ředitelem v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí těchto uchazečů ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/41 od 1. září 2017: dokument PDF.

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Seznam přijatých zahrnuje i uchazeče, kteří uvedli GKČ v přihlášce na 2. místě.  V případě, že budou přijati na 1. zvolenou školu, uvolní místo pro dalšího úspěšného uchazeče.

Pořadí uchazečů (dokument PDF).

29. 4. Přijímací řízení

Na níže uvedeném odkazu je uchazečům, kteří konali jednotné testy v rámci prvního a/nebo druhého termínu jednotné přijímací zkoušky, umožněno stáhnout si zadání didaktického testu a klíč správných řešení toho testu, který konali: https://vpz.cermat.cz/testy/.

25. 4. Přihlášky ke stravování

Přihlášky ke stravování pro školní rok 2017/18 nebudou základními školami umožněny dříve než 19. června (je možný i pozdější termín). Žáci kromě budoucích 2. ročníku, 4. ročníku, sexty a oktávy mohou volit školní jídelnu dle svého uvážení do naplnění kapacit. 

12. 4. Třídní schůzky

Třídní schůzky za 3. čtvrtletí proběhnou ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 17 hodin.

11. 4. Jednotné přijímací zkoušky

V úterý 18. dubna 2017 se konají jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o osmiletý obor

  • 8.30 hodin - matematika
  • 11.45 hodin - český jazyk a literatura

Rozpis jednotlivých uchazečů do učeben naleznete v úterý u hlavního vchodu. Po celou dobu přijímacích zkoušek je vstup rodičů uchazečů do školy zakázán. Informace od CERMATu k jednotné přijímací zkoušce.

28. 3. Pozvánky k přijímacím zkouškám

V pondělí 27. března jsme zákonným zástupcům všech uchazečů do osmiletého i čtyřletého studia odeslali pozvánky a další informace k přijímacím zkouškám. Zkontrolujte prosím své schránky (e-mailové a někteří i poštovní).

6. 2. Přihlášky ke studiu 2017/18

Přihlášky ke studiu do prvních ročníků školního roku 2017/2018 jsou přijímány poštou či v pracovní době v kanceláři školy. V době jarních prázdnin 27. a 28. února bude škola uzavřena. Pro předání přihlášky je možno využít poštovní schránku u hlavního vchodu do budovy (bílá schránka vlevo od vchodu, prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem) nebo poslat přihlášku poštou. Upozorňujeme, že posledním dnem, kdy je možno přihlášku odeslat,  je 1. březen 2017.

1. března 2017 (poslední den podávání přihlášek) je možné předat přihlášky v budově školy v úředních hodinách 7.30 - 14.30.

 

28. 1. Organizace pololetí

Výpisy hodnocení za první pololetí aktuální školního roku (vysvědčení) budou žákům předány v úterý 31.  ledna - viz suplování. Ve středu 1. února i čtvrtek 2. února probíhá standardní výuka, pololetní prázdniny mají žáci v pátek 3. února.

15. 1. Jednotné zkušební schéma 2017

Na stránku Dokumenty byl doplněn podrobný rozpis (detailní kalendář) písemných prací a didaktických testů maturitních zkoušek 2017.