Novinky


PF 2017

28. 12.

Náš ústav přeje všem svým žákům, zaměstnancům a příznivcům v novém roce pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.


Ředitelské volno

9. 12.

Ředitel školy vyhlašuje na čtvrtek 22. prosince volno. Ve středu 21. prosince pořádá septima a  3. ročník v sokolovně Dobříšskou dášeňku (26. akademii) - sraz ve škole.


Přijímací řízení

6. 12.

Na webu jsme zveřejnili aktuální informace o přijímacím řízení v roce 2017. Zákonným zástupcům i uchazečům doporučujeme podrobně prostudovat termíny a postupy, v letošním roce jsou odlišné od let předchozích.

Zároveň nabízíme uchazečům o studium po 9. ročníku ZŠ (do 1. ročníku čtyřletého studia) přípravné kurzy. Přihlášku a další informace naleznete na vlastní stránce. Kurzy otevíráme v lednu 2017.


Koncerty školního sboru

1. 12.

V prosinci se školní pěvecký sbor účastní čtyř koncertů:

Srdečně Vás zveme.


80. narozeniny

26. 11.

V sobotu 26. listopadu by oslavil kulaté 80. narozeniny bývalý ředitel Gymnázia Karla Čapka a ještě nedávno náš kolega Aleš Vondráček. U této příležitosti jsme mu připravili krátkou vzpomínkovou stránku.


Středověký den

23. 11.

Projekt je určen pro všechny studenty gymnázia, kteří se mohou do jeho přípravy aktivně zapojit. Povinný je pro žáky sekundy, sexty a 2. ročníku. Žáci se zapíší do jedné ze skupin ke konkrétnímu předmětu a vyučujícímu, kde budou připravovat své vystoupení na středověkém dni z hlediska jednotlivých oborů. http://stredoveky-den.webnode.cz/


Třídní schůzky

21. 11.

V úterý 29. listopadu proběhnou třídní schůzky pro všechny třídy osmiletého i čtyřletého studia. Schůzky začínají v 17 hodin v příslušných kmenových třídách.


Ředitelské volno

8. 11.

Ředitel školy vyhlašuje 18. listopadu 2016 (pátek) ředitelské volno.


Nový web

5. 11.

Připravujeme novou verzi webu. Pokud jej chcete vyzkoušet, je k dispozici pracovní verze na adrese new.gymkc.cz. Některé funkce ještě nejsou implementovány, některé mohou být spuštěny až po překlopení nové verze webu (například zobrazení PDF souborů).

Zároveň jsme spustili novou verzi Bakalářů - prozatím se nechová stabilně. Za výpadky se omlouváme, situaci řešíme s dodavatelem.


Ředitelské volno

14. 10.

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 24. a úterý 25. října 2016 ředitelské volno. Na něj navazují podzimní prázdniny a státní svátek, takže bohužel v tomto týdnu nebude probíhat žádná výuka (na našem ústavu). Je třeba si odhlásit obědy ve školních jídelnách.


Přípravné kurzy

12. 10.

Přípravné kurzy pro uchazeče do prvních ročníků budou vypsány i v tomto školním roce. Termíny a podrobnosti zatím připravujeme. Vzhledem k měnící se legislativě aktualizuje informace o přijímacím řízení, a proto nejsou zatím k dispozici.


Psaní všemi deseti

21. 9.

Sdružení rodičů otevírá pro naše žáky kurz psaní všemi 10 - podrobnější informace v letáku.


Aktivace uživatelského účtu

19. 9.

Od září 2016 byly zavedeny na škole uživatelské účty žáků u nového poskytovatele Google. Uživatelské účty žáků jsou ve tvaru jmeno.prijmeni@zaci.gymkc.cz a slouží nejen ke komunikaci, ale i pro přihlášení k několika službám. Pokud jste tak ještě neučinili, aktivujte si svůj účet (a popřípadě nastavte přeposílání e-mailů) dle návodu uvedeného na stránce výuka. Bakaláři budou mít z důvodu bezpečnosti vždy vlastní přístupové údaje.


Suplování

9. 9.

Aktuální změny rozvrhu naleznete jako obvykle na stránce suplování (horní či levé menu) tohoto webu. Nezapomeňte si na příslušné stránce vybrat požadované datum.


Rozvrhy hodin

29. 8.

Rozvrhy hodin pro všechny třídy jsou k dispozici na adrese https://www.gymkc.cz/rozvrh/. Neplánujeme již žádné změny, ale v případě chyb v rozvrhu může dojít k úpravám. 

První dva dny výuky probíhají podle speciálního rozvrhu:


Úřední hodiny o hlavních prázdninách

27. 6.

Vedení školy stanovilo na období školních prázdnin tyto termíny úředních dnů: 13. července, 3. srpna a 17. srpna vždy od 10 do 13 hod.


Oznámení o konání doplňovacích voleb

12. 6.

do Školské rady Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530

Podle odst. 4 § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuji doplňovací volby jednoho zástupce pedagogických pracovníků školy do Školské rady Gymnázia Karla Čapka Dobříš, které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 od 9.45 do 10.15 hodin v učebně 2 B Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530.

Pro zajištění voleb jmenuji přípravný výbor ve složení: PhDr. Václav Čada, Mgr. Iva Čeledová, Mgr. Oldřiška Svojitková

Pro komunikaci s přípravným výborem a pro navrhování kandidátů byla zřízena schránka e-mailové pošty: volby@gymkc.cz

Úkolem přípravného výboru je příprava a zajištění průběhu dodatečných voleb do Školské rady ve volebním období 2015 - 2018. Podle ustanovení zřizovatele je Školská rada Gymnázia Karla Čapka v Dobříši šestičlenná, z toho dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy z řad pedagogů školy tajnou volbou. Vzhledem k rezignaci jednoho člena rady z řad pedagogických pracovníků školy, doručené předsedkyni rady na schůzi dne 31. 5. 2016, je zapotřebí doplnit jednoho člena rady z řad pedagogických pracovníků školy prostřednictvím doplňovacích voleb.

Oprávněné osoby - pedagogičtí pracovníci Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 mohou podávat návrhy na kandidáty písemně členům přípravného výboru. Návrh je možné předat osobně, zaslat poštou nebo elektronicky.

Návrhy jsou přijímány do 30. června 2016 11.00 hodin.

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna na vývěsce ve sborovně školy.

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy

V Dobříši 10. června 2016


Třídní schůzky nových žáků

27. 5.

Třídní schůzky zákonných zástupců žáků přijatých do prvních ročníků studia proběhnou ve čtvrtek 2. června od 17:00. Rodiče žáků přijatých do primy (osmiletého studia) se sejdou v učebně 2A (1. patro proti schodišti). Rodiče žáků přijatých do 1. ročníku (čtyřletého studia) společně s přijatými žáky se sejdou v aule (1. patro, přístavba).


Rozvrhy hodin

15. 5.

Vzhledem k maturitním zkouškám probíhá tento týden výuka dle speciálního rozvrhu:


Jídelny ve školním roce 2016/17

6. 5.

Vážení rodiče.
Vzhledem k narůstajícímu počtu žáků na základních školách a stanovené kapacitě školních jídelen může výhledově dojít k omezení množství strávníků z gymnázia. Snažíme se předejít možným problémům a s dostatečným předstihem řešíme zajištění stravování vašich dětí. V první řadě změnou organizace přihlašování ke stravování, za druhé získáním dalších stravovacích kapacit mimo jídelny základní školy. Cena stravenek zůstane nedotčena. Závazné přihlášky ke stravování budou žáci odevzdávat do 12. května 2016 třídnímu učiteli, aby škola mohla pracovat s konkrétním počtem strávníků.

Strávníci budou přiřazeni do jednotlivých jídelen podle tříd, nebude tedy možnost volby ze strany žáka.

Věříme, že tyto změny pochopíte a včasným odevzdáním závazné přihlášky umožníte bezproblémové zahájení jednání s jednotlivými stravovacími zařízeními.

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


DOPLNĚNÍ 9.5.2016
Pro žáky budoucího prvního ročníku a primy rezervujeme místa v jídelnách do termínu prvních schůzek (2. června).


Rozvrhy na první květnový týden

28. 4.

Z důvodu konání písemných maturitních zkoušek a malé maturity probíhá výuka ve zvláštním režimu:


Přijatí do primy

24. 4.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodlo svým ředitelem v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí těchto uchazečů ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/81 od 1. září 2016:

O/2016/39 O/2016/64 O/2016/61 O/2016/08 O/2016/07 O/2016/52 
O/2016/19 O/2016/70 O/2016/06 O/2016/34 O/2016/63 O/2016/50 
O/2016/59 O/2016/35 O/2016/36 O/2016/49 O/2016/27 O/2016/53 
O/2016/10 O/2016/41 O/2016/30 O/2016/15 O/2016/51 O/2016/80 
O/2016/31 O/2016/01 O/2016/17 O/2016/13 O/2016/26 

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (zveřejněno 25.4.2016).


Přijatí do 1. ročníku

22. 4.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodlo svým ředitelem v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí těchto uchazečů ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/41 od 1. září 2016:

C/2016/01 C/2016/02 C/2016/04 C/2016/05 C/2016/06 C/2016/07
C/2016/08 C/2016/09 C/2016/10 C/2016/11 C/2016/12 C/2016/13
C/2016/14 C/2016/15 C/2016/16 C/2016/17 C/2016/18 C/2016/19 
C/2016/20 C/2016/21 C/2016/22 C/2016/23 C/2016/25 C/2016/27
C/2016/28 C/2016/32 C/2016/33 C/2016/35 C/2016/36 C/2016/37
C/2016/38 C/2016/39 C/2016/40

Pozn.: Seznam přijatých zahrnuje i uchazeče, kteří uvedli GKČ v přihlášce na 2. místě. V případě, že budou přijati na 1. zvolenou školu, uvolní místo pro dalšího úspěšného uchazeče.   


Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

21. 4.

Vzhledem ke stále nezpracovaným výsledkům přijímacího řízení ze strany CERMATu (MŠMT) jsme nuceni posunout předpokládané termíny rozhodnutí o přijetí. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve:

  • do 1. ročníku čtyřletého studia v pátek 22. dubna 
  • do primy osmiletého studia v pondělí 25. dubna

Bohužel není možné zákonným zástupcům uchazečů do primy vydávat rozhodnutí o přijetí již v pátek 22. dubna, jak bylo předem avizováno. Termín vydání rozhodnutí o přijetí bude zveřejněn nejdříve v pondělí 25. dubna. Za případně způsobené komplikace se omlouváme.


Výsledky přijímacího řízení

19. 4.

Výsledky přijímacího řízení do primy a 1. ročníku školního roku 2016/17 budou zveřejněny v souladu s příslušnou legislativou v pátek 22. dubna 2016.


Přijímací zkoušky

15. 4.

V pondělí 18. dubna se uskuteční přijímací zkoušky do primy. Výuka probíhá dle speciálního rozpisu.


Nový vyučující = jemné změny v rozvrhu

31. 3.

Od zítřka nastupuje na náš ústav staronový kolega David Bílek, který nahradí kolegyni Větrovskou. Zda se Vás týká změna rozvrhu, zjistíte na webu školy v sekci rozvrh hodin.


Výměna do Francie

30. 3.

Účastníci výměny do Francie odjíždí 31. března od sportovní haly. Sraz v 18:00 (pozor, změna času odjezdu). Návrat v sobotu 9. dubna dopoledne.


Rozvrh učitelů

21. 3.

Aktuální rozvrhy vyučujících jsou dostupné všem PŘIHLÁŠENÝM uživatelům na stránce učitele (přihlašovací údaje shodné s LMS moodle).


Odpojení Bakalářů

29. 2.

Vzhledem k opakovaným výpadkům elektrické energie budou síťové služby provozované přímo ze školní budovy (např. bakaláři) do odvolání vypnuty (preventivně).

Veškeré síťové služby jsou aktuálně v provozu.


Slavnostní otevření

23. 2.

Ve středu 24. února ve 12 hod proběhne slavnostní otevření rekonstruované budovy Gymnázia Karla Čapka za účasti politických špiček Středočeského kraje. Od 15 hodin pak menší otevírací slavnost pro pozvané hosty. Vyučování pro všechny žáky končí ve 12:35.


Zabezpečení školy

25. 1.

Od středy 27. ledna 2016 je budova školy kromě času 7:40 - 7:55 trvale uzamčena a vstup umožněn pouze pomocí přístupových čipů. Návštěvám je k dispozici zvonek vpravo od vstupních dveří.

Po přiložení čipu k čidlu u hlavního vchodu jsou dveře odemčeny na 10 sekund. Otevírají se přitáhnutím k sobě, NE rotací kliky (rotací kliky se otevírají pouze v případě, že je mechanicky odemčeno; tj mezi 7:40 a 7:55).


Úprava vstupu do budovy

18. 1.

Dovolujeme si upozornit naše žáky, že dle kapitoly 5 bodu 12 školního řádu mají povinnost opustit budovu školy neprodleně po vyučování.

Přístupové čipy vpustí žáky do budovy mezi 7:30 a 16:00 (v pátek do 14:15); žáci však zároveň musí dodržovat výše uvedené ustanovení školního řádu, které má vyšší váhu.

Od středy 27. ledna 2016 bude budova školy kromě času 7:40 - 7:55 trvale uzamčena a vstup umožněn pouze pomocí přístupových čipů.