Novinky


Přípravné kurzy

6. 12.

Nabízíme přípravné kurzy pro uchazeče do prvního ročníku čtyřletého studia.


Den otevřených dveří

27. 11.

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 3. prosince 2015 na den otevřených dveří. Budeme připraveni od 12 do 18 hodin.

Nabízíme přípravné kurzy pro uchazeče do prvního ročníku čtyřletého studia.


Čtvrtletí

7. 11.

Polovina prvního pololetí přináší několik důležitých akcí, které nás čekají v listopadu:

 • schůzka školské rady - 12. 11. od 18 hod
 • schůzka rady rodičů - 19. 11. od 18 hod
 • klasifikační pedagogická rada - 23. 11. od 13:15
 • třídní schůzky - 23. 11. 2015 od 17 hod

Ředitelské volno

21. 10.

Ředitel školy vyhlašuje na pondělí 26. a úterý 27.10. ředitelské volno.


Škola pro všechny?!

16. 10.

Studenti sekundy se v rámci OBV zapojili do komiksové soutěže společnosti Člověk v tísni s tématem Škola pro všechny. Všechny práce byly zajímavé a zaslouží ocenění, porota jistě neměla lehký výběr. Nakonec se z desítek příspěvků v kategorii 2. stupeň ZŠ/nižší gymnázium mezi 17 nejlepších probojoval i komiks Terezy Ferrové a Veroniky Peckové. Holky tak postoupily do užšího kola, kde kromě odborné poroty rozhoduje také hlas veřejnosti. Do 22. 10. je možné hlasovat a podpořit je na webu soutěže. Kdo nakonec Cenu diváků získá, závisí i na vás!


Výměna vchodových dveří

9. 10.

Na víkend 10. - 11. října je naplánována výměna vchodových dveří. Od pondělí 12. října již platí v celé budově povinnost přezouvat se (šatnové skříňky i prostor šaten již je k dispozici). Po dokončení zabezpečovacího a kamerového systému dojde ke změně režimu vchodu do budovy. Oba vchody budou po dobu výuky uzamčeny a přístup do školy umožněn pouze držitelům přístupových ID karet nebo po identifikaci zavoláním na domácí telefon pracovníky školy. Termín nasazení těchto opatření není ještě znám.


Jazykový pobyt v Londýně II

4. 10.

Autobus s našimi žáky (jedou na jazykový pobyt) stojí pro neopravitelnou poruchu v Calaise. Podle aktuálních informací CK zajistí dopravu do Londýna tak, aby žáci byli dnes v hostitelských rodinách.

Aktuálně 4.10. 22:00 Žáci účastnící se jazykového pobytu jsou již ubytováni v Londýně, program na místě bude mírně upraven tak, aby stihli slibované prohlídky.


Zkušební provoz

29. 9.

Od středy 30. září nastupujeme do skoroopravené budovy ve zkušebním provozu. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin. Suplování naleznete již klasickým způsobem na stránce suplování.

 • není v provozu třída 1A, výuka byla přesunuta do jiných
 • od pondělí 12.10. se budou žáci přezouvat, v týdnu od 5.10. je třeba přebrat skříňky
 • vstup do budovy školy od 7:45
 • dbejte zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti :)

 


Rekonstrukce budovy školy

27. 8.

budova školy je pro žáky částečně přístupná - v pondělí 21.9. otevíráme PŘÍSTAVBU,  z důvodu rekonstrukce je až do odvolání zbytek školy uzavřen. Práce již ale finišují.

Rozvrh hodin

Komunikace žáků (rodičů) se školu není možná přes telefonní číslo 318521040. Prosím využívejte elektronickou poštu (kontakty na jednotlivé vyučující) nebo čísla mobilních telefonů (pokud je třídní poskytují). Platí do odvolání.


Organizace školy v září

24. 8.

Vzhledem k nedokončeným stavebním pracem na budově gymnázia (fotografie najdete např na facebooku školy), proběhne výuka na začátku školního roku v jiných prostorách a pravděpodobně v pozdějších časech, než je obvyklé. Bližší informace se budou postupně objevovat právě v tomto článku. 

opravné zkoušky - začátek vždy v 8:30 (kromě 25.8.) v prostorách 2. ZŠ

 • 26. 8. = učebna VYV

 • 27. 8. MAT+SCM = učebna VYV; BIO+SCB = malá jídelna

 • 28. 8. CHE+SCH = učebna VYV

úřední dny  - v prostorách Městské knihovny Dobříš (bývalé dětské oddělení)

 • 26. 8. 12:00 - 14:30
 • 28. 8. 10:00 - 12:00
 • 31. 8. 9:30 - 13: 30
 • 1. 9.  10:00 - 14:00

Pokud žáci (rodiče) budou chtít jakákoli potvrzení, že jsou žáky naší školy, mají s sebou index z loňského roku. V případě prvních ročníků rozhodnutí o přijetí. (Omlouváme se, ale není možné v jiných než školních prostorách ověřit příslušnost žáka k naší škole v elektronické evidenci. Proto nutnost indexu/rozhodnutí).


Jazykový pobyt v Londýně II

12. 8.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vypisuje veřejnou zakázku na dodávku jazykového pobytu v Londýně. Více podrobností v zadávací dokumentaci.


Jazykový pobyt ve Skotsku

19. 7.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vypisuje veřejnou zakázku na dodávku jazykového pobytu ve Skotsku. Více podrobností v zadávací dokumentaci.


Úřední hodiny o prázdninách

2. 7.

Vážení rodiče, milí studenti,
vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy školy budou úřední hodiny o hlavních prázdninách omezené. V nutných případech nás kontaktujte na e-mailu info@gymkc.cz nebo běžnou poštou. V případě, že budete požadovat písemné odeslání informace, žádáme o přiložení ofrankované obálky s adresou.

Úřední dny: 15. 7. 2015 5. 8. 2015 19. 8. 2015 (středy)

Čas: vždy od 11,00 do 13,00

Místo: Zámek Dobříš - kavárna zámecké restaurace

Pokud budete žádat o potvrzení, že jste žákem školy, je nutné s sebou mít studijní průkaz (index). Podle možností budou zařazeny úřední dny v posledním srpnovém týdnu – info bude uveřejněno na webu školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné prázdninové dny.


Jazykové pobyty

18. 6.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vypisuje veřejnou zakázku na dodávku jazykových pobytů. Předmětem zakázky je dodávka jazykových pobytových kurzů na Maltě (část M) a v Londýně (část L). Zakázka je rozdělena na dvě části. Uchazeč podává do každé části nabídku zvlášť. Obě části budou posouzeny samostatně. Zahraniční jazykový pobyt proběhne v období 5. až 14. září v minimální délce 7 nocí pobytu v části M a 5 nocí pobytu v části L a je určen pro 22+2 osoby v části M a 51+5 osob v části L. Více podrobností v zadávací dokumentaci.


Program výuky do konce roku

10. 6.

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce bude v následujících dvou týdnech probíhat výuka mimo budovu školy. Předávání vysvědčení se uskuteční v Městské knihovně Dobříš, a to ve čtvrtek 25. června (dle časového harmonogramu).  Na pátek 26., pondělí a úterý 29. a 30. června bude vyhlášeno ředitelské volno pro žáky školy.  Podrobnější informace naleznete v tomto souboru.

Pravděpodobně od pondělí 15.6. bude nedostupná evidence známek (baka.gymkc.net). Obnovení provozu plánujeme až na polovinu září! Webových stránek ani e-mailových služeb se tato odstávka nedotkne.


Jazykové pobyty na Maltě a v Londýně

27. 5.

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vypisuje veřejnou zakázku na dodávku jazykových pobytů. Předmětem zakázky je dodávka jazykových pobytových kurzů na Maltě (část M) a v Londýně (část L). Zakázka je rozdělena na dvě části. Uchazeč podává do každé části nabídku zvlášť. Obě části budou posouzeny samostatně. Zahraniční jazykový pobyt proběhne v období 5. až 14. září v minimální délce 7 nocí pobytu v části M a 5 nocí pobytu v části L a je určen pro 22+2 osoby v části M a 51+5 osob v části L. Více podrobností v zadávací dokumentaci.


Druhé kolo přijímacího řízení do 1. roč.

4. 5.

Ředitel školy v souladu s § 60 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na gymnáziu do 1. ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, denní forma vzdělávání.

Termín pro odevzdání přihlášek: 22. května 2015 (nejlépe doručit osobně)
Kritéria přijímacího řízení: stejná jako pro 1. kolo přijímacího řízení, uvedena na stránce příjímací řízení.


Žáci přijatí do primy osmiletého g

25. 4.

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 byli v oboru 79-41-K/81 přijati tito uchazeči:

O/2015/25 O/2015/53 O/2015/64 O/2015/13 O/2015/19 O/2015/24 O/2015/27 O/2015/52 O/2015/62 O/2015/67 O/2015/33 O/2015/59 O/2015/46 O/2015/71 O/2015/45 O/2015/40 O/2015/28 O/2015/21 O/2015/65 O/2015/20 O/2015/77 O/2015/55 O/2015/26 O/2015/04 O/2015/68 O/2015/32 O/2015/09 O/2015/74 O/2015/73 O/2015/69 O/2015/48

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (25. 4. 2015).


Žáci přijatí do 1. ročníku čtyřletého g

22. 4.

V přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 byli v oboru 79-41-K/41 přijati tito uchazeči:

C/2015/19 C/2015/40 C/2015/22 C/2015/30 C/2015/05 C/2015/33 C/2015/04 C/2015/35 C/2015/15 C/2015/28 C/2015/08 C/2015/70 C/2015/31 C/2015/03 C/2015/29 C/2015/20 C/2015/11 C/2015/07 C/2015/06 C/2015/18 C/2015/21 C/2015/02 C/2015/23 C/2015/01 C/2015/09 C/2015/75 C/2015/13 C/2015/14 C/2015/41 C/2015/24 C/2015/16 C/2015/12 C/2015/34 C/2015/17 C/2015/10 C/2015/27 C/2015/25 C/2015/39 C/2015/32 C/2015/76 C/2015/36 C/2015/37 C/2015/38 C/2015/26

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (22. 4. 2015). 


Jazykové kurzy v září 2015

21. 4.

Pro žáky vyššího gymnázia jsme připravili STUDIJNÍ TÝDENNÍ POBYT v zahraničí

termín: 1 týden v období 1. – 20. září 2015
program: 9 hodin výuky cizího jazyka lektory v daném místě + poznávání reálií
ubytování: v rodinách/na kolejích 
strava: zajištěna 3x denně
náklady: ubytování, stravu, pojištění, studium a program hradí škola, žáci se podílí na úhradě cesty

Podrobnosti včetně přihlášky získali rodiče na třídních schůzkách a jsou k dispozici i zde na webu.


Oznámení o konání voleb do Školské rady

1. 4.

Vážení rodiče, vážení profesoři a profesorky, milí studenti!

Podle odst. 4 § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia Karla Čapka Dobříš, které se uskuteční v úterý 21. dubna 2015 v budově Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530.

Více informací najdete v informačním letáku (PDF).

Ve stejném termínu od 17:00 proběhnou i třídní schůzky pro rodiče všech žáků (kromě posledních ročníků).

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


Třídní schůzky

18. 3.

Třídní schůzky pro všechny třídy kromě maturitních ročníků proběhnou
21.dubna 2015.


Přihlášky ke studiu

18. 2.

Přihlášky ke studiu lze podat osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců na sekretariátu školy, nebo doporučenou poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 15. března 2015. Na přihlášce do osmiletého studia je zapotřebí zvolit termín konání přijímací zkoušky 22. nebo 23. dubna 2015.

Ve školním roce 2014/15 z rozhodnutí Středočeského kraje se všichni uchazeči o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou (tedy i u nás) povinně zúčastní pilotního ověřování přijímacích zkoušek (POPZ) z českého jazyka a matematiky. Více informací v samostatném článku na webu...


Rekonstrukce

15. 1.

Ve středu 14.1. byla vypsána zakázka na rekonstrukci budovy gymnázia a snížení energetické náročnosti provozu - kompletní zadání na webu Středočeského kraje.

 • Předběžná hodnota bez DPH: 19 114 571,00 Kč
 • Lhůta pro podání nabídek: prodloužena do 18.2.2015 do 10:00 5.2.2015 10:00
 • Prohlídka místa plnění: 22.1.2015 10:00
 • další informace o projektu