Novinky


Kurzy ANJ s rodilým mluvčím pokračují

6. 12.

Oznamujeme všem studentům a rodičům, že od začátku ledna do konce června bude probíhat výuka kurzů angličtiny s rodilým mluvčím Vancem P. O´Reillym (minimálně 20 lekcí garantováno). Náplň kurzů se může soustředit na projektová témata nebo budou zohledněny přání a potřeby studentů jednotlivých skupin. Volné časy pro kurzy PO, ÚT, ST, PÁ od 14, 15, 16 hod., ve ČT od 15 a 16 hod.

Cena kurzu se bude odvíjet od počtu zájemců v jednotlivých skupinách (10 studentů ve skupině - 800Kč/6měs/1x týdně/hod, 5 studentů ve skupině - 1600Kč/6měs/1x týdně/hod, 7 studentů ve skupině - 1150Kč/6měs/1x týdně/hod….). Počet studentů ve skupině může být libovolný (1-12). Uvítali bychom včasné zapsání do kursů (viz školní nástěnka, popř. ústní domluva - Vance O.Reilly, Mgr. Králová), aby mohly být zkoordinovány skupiny studentů s podobnou úrovní AJ (do 14.12.2012).


Norimberk

27. 11.

GKČD pořádá v pátek 14. prosince kulturně-historickou exkurzi
NORIMBERK (BAVORSKO)

Po zdařené exkurzi do Lipska se vydáváme tentokrát do Norimberka. Město láká zrestaurovaným středověkým starým městem a císařským hradem. Nachází se tu spousta muzeí. Městem protéká mírná řeka Pegnitz. Severní část města (centrum) se nazývá Sebalder Altstadt, jižní část se nazývá Lorenzer Altstadt (částečně je nákupní pěší zónou).

Leták k akci v PDF


Projekce

26. 11.

pá 30.11. 14:00
učebna chemie
Projekce fotek z Jižního Maroka!
Nenechte si ujít!


Den otevřených dveří

17. 11.

Dovolujeme si Vás pozvat na Den otevřených dveří, který proběhne 4. prosince od 12 do 18 hodin.


Třídní schůzky

5. 11.

První třídní schůzky tohoto školního roku proběhnou
pondělí 12. listopadu od 17:00.


Výzva k podání nabídek

19. 10.

V rámci realizace IPo Pro všechny, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0259 vyhlašuje Gymnázium Karla Čapka, Dobříš výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku Dodávka ICT vybavení.

Výzva a zadávací dokumentace.

Lhůta pro podávání nabídek: 9. listopadu 2012, 13:00, a to písemně na adresu zadavatele


Imatrikulace

11. 10.

Již tradiční imatrikulace - slavnostní uvítání žáků prvních ročníků našeho ústavu - proběhne v úterý 16. října 2012 v  Konírně dobříšského zámku. Slavnostní imatrikulace primy započne v 17:30, 1. ročníku v 19:00 (žáci mají sraz 30 minut před začátkem).

Doporučujeme obléci společenský oděv


Mt.Blanc (4810m) a Gran Paradiso (4061m)

9. 10.

pá 12.10. 14:00 GKČ učebna chemie
Tentokrát se vydáme na trojmezí Švýcarska, Itálie a Francie, kde se nachází jedny z nejproslulejších alpských oblastí: Mt. Blanc a Gran Paradiso. Nachází se tu slavní psi bernardýni v sedle svatého Bernarda, nádherné dřevěné domy se střechou z břidlice, na horských loukách se pasou horské krávy a nad modřínovými lesy se ve skaliskách pod ledovci prohání kamzíci a kozorožci. Počasí je nádherně letní. Pokusíme se tedy o výstup na oba dva vrcholy. Pustí nás hora nahoru? Mají horští bohové dobrou náladu?

Alpy

Touto letošní první akcí pokračujeme v naší tradici odpoledních pátečních setkání v rámci turistického oddílu TOŠSKGD. Doufám, že dorazíte v hojném počtu! Zdravím a na vaši hojnou účast se těším! Jan Chovaneček


Maturitní zkoušky 2013

27. 9.

V sekci Dokumenty byl zveřejněn Seznam literatury k maturitní zkoušce z českého jazyka 2013. Tento seznam je společný pro obě maturitní třídy.


Rozvrh hodin

14. 9. Od 10. září probíhá výuka již podle pevného rozvrhu s přihlédnutím k suplování.

Rozvrhy hodin na první týden

31. 8.

První týden bude výuka realizována dle speciálních rozvrhů:


Rozvrh hodin

12. 8.

Rozvrh hodin bude k dispozici žákům první školní den, t.j. 3.9.2012


Úřední hodiny o prázdninách

27. 6. Ředitel školy vyhlašuje v době hlavních prázdnin tyto úřední hodiny (vždy středa): 18. 7., 25. 7., 8. 8., 15. 8.; v uvedené dny vždy od 10 do 12 hod.

Jižní Maroko

25. 6.

Milí studenti a rodiče,

Mgr. Chovaneček a Mgr.Lukiyanová vás zvou v příštím školním roce v termínu od 22.10.12 do 31.10.12 na poznávací cestu do Maroka. Cesta má tři cíle: jazykový (určeno hlavně pro studenty francouzštiny), kulturně historický a humanitární.

Více v letáku k akci.


Rekonstrukce STOP

12. 6.

Vážení zákonní zástupci, připomínáme Vám, že schůzka rodičů žáků přijatých do primy a 1. ročníku se koná 25. června 2012 od 17.30 hodin.

Současně vám oznamujeme změnu místa konání, které je v budově Gymnázia Karla Čapka v Dobříši (přízemí). Krajský úřad Středočeského kraje, vzhledem k situaci ohledně bývalého hejtmana, pozastavil veškeré investiční akce. Oprava budovy gymnázia se tedy posouvá na pozdější dobu a nic tedy nebrání setkání v prostorách školy. Děkujeme za pochopení.

S pozdravem RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy


Klasifikační pedagogická rada

3. 6.

Klasifikační pedagogická rada proběhne v pondělí 25. června 2012 (12:00, učebna 2A).


Předávání maturitních vysvědčení

31. 5.

Srdečně zveme všechny přátele školy, rodiče i žáky na slavnostní předávání maturitních vysvědčení v zrcadlovém sále dobříšského zámku. Akt proběhne na Den dětí 1. června 2012 v oktávě od 18 hod a 4. ročníku od 19 hod.


Přijímací řízení

27. 5.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 přijímáme do 31. 5. 2012.


Přijímací řízení

14. 5.

Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení oboru 79-41-K/41 přijímáme do 31. 5. 2012.

V Dokumentech naleznete Rozvrh ústní části maturitních zkoušek 2012 (obsahuje přesné časy jednotlivých zkoušek). Tamtéž se také nachází rozvrh malé maturity pro sextu a 2. ročník a rozvrh srovnávacích testů pro kvartu, 30.5.2012

Rozvrh hodin v maturitním týdnu.


Malá maturita kvarta 2012

10. 5.
 • Písemné testy 15.5. 2012
  • CJL od 8,00, učebny 2. patro
  • volitelné předměty od 10,00 - učebny 2. patro
 • 16. 5. 2012 = studijní volno
 • Písemné testy 17. 5. 2012
  • MAT od 8,00 - učebny 2. patro
  • ANJ od 10,00 - učebny 2. patro

Informace o rozvrhu testování a seznamy studentů naleznete v Dokumentech.


Rekonstrukce budovy školy

8. 5.

Přesně rok po Benefici Járy pro Karla Rada Středočeského kraje (usnesení č. 008-17/2012/RK ze dne 30.04.2012)

zdroj: webové stránky Středočeského kraje

Začaly maturitní zkoušky

2. 5.

Právě byla zahájena písemná část maturitních zkoušek 2012. Každý žák oktávy a 4. ročníku maturuje v této části z Českého jazyka a dále z Anglického jazyka nebo Matematiky.


Žáci přijatí do primy

25. 4.

Ke studiu (obor 79-41-K/81) byli přijati tito žáci:
O/12/26 O/12/44 O/12/43 O/12/24 O/12/03 O/12/14 O/12/15 O/12/45 O/12/32 O/12/42 O/12/46 O/12/29 O/12/27 O/12/20 O/12/23 O/12/01 O/12/51 O/12/33 O/12/08 O/12/25 O/12/13 O/12/40 O/12/22 O/12/16 O/12/39 O/12/54 O/12/19 O/12/05 O/12/48

Zákonní zástupci jsou povinni v zákonné lhůtě odevzdat zápisový lístek. Ten jim vydá základní škola, ze které přicházejí.


Rozvrh - pondělí 23.4.

18. 4.

Výukové bloky, exkurze

 • Sexta a 3.roč. - ANJ - 8,00 - 12,30 - učebna aula - program - americká ambasáda
  • Blanka Fejtová + Mgr. Chovaneček (8,00-10,00)
  • Mgr. Králová (10,55 - 12,30)
 • Septima - 23.4. - 27. 4. = Ekokurz Krkonoše - Mgr. Čapková, Mgr. Čapek
 • Oktáva - CJL - 8,00 - 12,30 - učebna 2C - Mgr Čeledová
 • 4. roč = CJL - 8,00 - 12,30 - učebna 1B - Mgr. Bendová
 • 2. roč a kvarta = studijní volno -  malá maturita

Zastupující třídní pro 1. ročník - 23.4. - 27. 4. = Mgr. Chovaneček
Přijímací zkoušky probíhají v druhém patře, učebny 3A, 3B, 3C.


Leipzig

16. 4.

Gymnázium Karla Čapka pořádá ve čtvrtek 3. 5. 2012 kulturně-historickou exkurzi
LEIPZIG (SACHSEN)

Vypravíme se na sever a navštívíme Lipsko, druhého největšího město Saska. Naším průvodcem bude občan Lipska a novinář René Weinhold. Své město velice dobře zná. Jakožto bývalý student západní slovakistiky ovládá plynně češtinu.

Odjezd: 5:45 od sport. haly Dobříš, příjezd: cca 21:00 tamtéž, cena: 480 Kč + 5 euro; více informací v letáku


Třídní schůzky

15. 4.

Ve středu 18. dubna se od 17:00 konají třídní schůzky pro primu až septimu a první až třetí ročník našeho ústavu. V oktávě a 4. ročníku proběhnou konzultace.

Zároveň se v tomto termínu uskuteční i volby do Školské rady - viz předchozí novinka. Za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byly nominovány: Ing. Milena Kolářová a Ing. Jitka Pogranová. Volby proběhnou v budově gymnázia od 13:00 do 18:00 hodin. Oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci žáků a zletilí žáci.


Oznámení o konání voleb do Školské rady

19. 3.

Vážení rodiče, vážení profesoři a profesorky, milí studenti!

Podle odst. 4 § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia Karla Čapka Dobříš, které se uskuteční ve středu 18. dubna 2012 v budově Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530.

Navržení kandidáti (podle navrhujících)

 • zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti
  • Ing. Milena Kolářová
  • Ing. Jitka Pogranová
 • pedagogičtí pracovníci
  • Mgr. Marcela Cypriánová
  • Mgr. Miloš Čapek

Pro zajištění voleb jmenuji přípravný výbor ve složení: Mgr. Aleš Vondráček, Mgr. Oldřiška Svojitková, Mgr. Milan Vojíř

Pro komunikaci s přípravným výborem a pro navrhování kandidátů byla zřízena schránka e-mailové pošty: volby@gymkc.cz

Úkolem přípravného výboru je příprava a zajištění průběhu voleb do Školské rady. Podle ustanovení zřizovatele je Školská rada Gymnázia Karla Čapka v Dobříši šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy zvolí pedagogická rada z řad pedagogů školy, 2 členové budou voleni z řad zákonných zástupců nebo zletilých studentů.

Termín konání voleb:

 1. Volba dvou členů rady, kteří budou ve Školské radě zastupovat zákonné zástupce nezletilých studentů a zletilé studenty:
  Termín voleb: 18. duben 2012 od 13.00 do 18.00 hodin
  Místo konání voleb: budova GKČ, Dobříš, Školní 1530
  Osoby oprávněné k volbě: zákonní zástupci nezletilých studentů GKČ a zletilí studenti
 2. Volba dvou členů rady, kteří budou ve Školské radě zastupovat pedagogické pracovníky:
  Termín voleb: 18. duben 2012 od 13.00 do 17.00 hodin
  Místo konání voleb: budova GKČ, Dobříš, Školní 1530
  Osoby oprávněné k volbě: pedagogičtí pracovníci GKČ

Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty písemně členům přípravného výboru. Návrh je možné předat osobně, zaslat poštou nebo elektronicky. Akceptovány budou pouze návrhy od osoby, která patří do skupiny oprávněných voličů (nutno uvést jméno, příjmení, bydliště).

Návrhy jsou přijímány nejpozději do 3. dubna 2012 13:00 hodin.

Jména navržených kandidátů budou průběžně zveřejňována na nástěnce vedení školy a na webových stránkách Gymnázia Karla Čapka v Dobříši.

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy
V Dobříši 19. března 2012


PŘÍLOHA: Volební řád do Školské rady


Vstupenky na maturitní ples oktávy

6. 3.

Zbývající vstupenky na maturitní ples oktávy Gymnázia Karla Čapka, který se koná v sobotu 31. března od 20 hodin v KD Stará Huť, jsou dostupné v oktávě. Chyťte si svého oktavána, snad Vám nějakou prodá :c)


Dotazník

17. 2.

Milí studenti, žádám Vás o vyplnění dotazníku sestaveného za účelem prezentace školy ve francouzském Dijonu, která by se měla uskutečnit v polovině května tohoto roku. Vyplnění dotazníku nezabere více jak 4 minuty. Vždy prosím vyplňujte políčko za svoji osobu. Celoevropský projekt má za úkol zjistit, kterých mimoškolních aktivit, v rámci školy i mimo ni, se studenti účastní. Děkuji za Váš čas.

Mgr. Martin Žemlička, koordinátor projektu. 


Iceland

14. 2.

Film a foto projekce ISLAND aneb ICELAND, ledová země sopek, gejzírů, termálních bazénů, skřítků, trollů a sušených tresek. Kdo má chuť?

Objeli jsme tento divoký ostrov kolem dokola a zažili jsme nejen babí léto, ale i polární záři. Vichřici, ve které jsme se ztratili a severskou vánici, ve které jsme zapadli... poodhalíme společně roušku tajemství tohoto vulkanického ostrova?

pá 17.2. 14:00 učebna chemie


Chcete se zeptat?

27. 1.

Nestihli jste den otevřených dveří v prosinci? Nevadí, přijďte se podívat na den pootevřených dveří dne 7. února od 15 do 18 hodin. Zároveň byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení na naši školu 2012 (formát PDF).

Dovolujeme si Vás upozornit, že při dni pootevřených dveří nebudou otevřeny odborné pracovny.


21. akademie

22. 1.

Srdečně zveme všechny současné studenty, absolventy a příznivce našeho ústavu na jednadvacátou Akademii. Ta proběhne netradičně ve čtvrtek 2. února v dobříšské sokolovně. Letošním tématem je předávání Oskarů. Společenský oděv dle pokynů pořadatelů nutný.

Během přípravy na letošní ročník si můžete připomenout loňskou akademii.


Beseda a promítání

17. 1.

s bývalým kapitánem z ruské jaderné ponorky
Andrejem Alexandrovičem Osadchim

Andrej sloužil po dobu 17 let v sovětském a ruském námořnictvu a byl kapitánem na atomové ponorce, která měla na palubě rakety s jadernými hlavicemi. Provede nás historií, specifikací a současností ruského ponorkového programu. Jeho otec patřil mezi osobnosti, které stály u zrodu ruské ponorkové slávy a Andrej šel v jeho stopách.

Jako kritik postupu ruské vlády při havárii ponorky Kursk v létě 2000 byl Andrej ruskou vládou 5 let vězněn. Nepropásněte tuto úžasnou příležitost a přijďte v hojném počtu!

Pá 20.1.2012 14:00 učebna chemie GD


Společenský večer

4. 1.

Gymnázium Karla Čapka Vás srdečně zve na
SPOLEČENSKÝ VEČER GYMNÁZIA

Zveme studenty vyššího gymnázia, absolventy gymnázia i SVVŠ, rodiče a všechny přátele školy na společenský večer GKČD. Ten se koná 14. ledna 2012 od 20:00 v KD Dobříš. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Tornádo.

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři školy (pí. M. Albrechtová) od 5. prosince. Nabízíme též rezervaci na e-mailu: sekretarka@gymkc.cz či telefonu: 318 521 040 (platnost rezervace 10 dnů). Prodej vstupenek bude probíhat denně od 8 do 14 hod.