Novinky

Zvolte si správně seminář

2. 3. 9

V pátek 6.3. 2009 proběhnou informační schůzky k volbě seminářů na škol. rok 2009 – 2010 pro studenty 1.roč a kvinty; 2.roč a sexty; 3.roč a septimy.

ČAS:
8:10 – 8:45 první kolo
8:55 – 9:15 druhé kolo
9:20 – 9:40 třetí kolo

MÍSTO:
určené třídy v budově GKČD - viz rozpis na nástěnce

Semináře představí jednotliví vyučující. Budou hovořit o jejich náplni i uplatnění, budou zodpovídat dotazy studentů apod. Očekávaný výsledek je samostatná odpovědná a promyšlená volba semináře studentem do května 2009. O podrobnostech organizace informují třídní profesoři event. Mgr. Marcela Cypriánová. Rozpis schůzek bude k dispozici od 3.3. 2009 pouze v budově školy.

Nabídka seminářů pro škol. rok 2009 – 2010

Sexta a 2. roč. (= současná V. a 1.r.) – seminář z matematiky SCM, biologie SCB, společenských věd SVS, ruský jazyk RUJ

Septima a 3. roč. (= současná VI. a 2.roč) – seminář ze zeměpisu SCZ, chemie SCH, literární LTS, pedagogicko psychologický PPS, informatika a programování INP
Konverzace v jazycích: anglickém KAJ, německém KNJ. francouzském KFJ

Oktáva a 4. roč (= současná VII. a 3.roč) – seminář z dějepisu SCD, zeměpisu SCZ, fyziky SCF, informatika v ekonomice EKO

[vložil: Daniel HOŠEK ]