Novinky

Zvolte si správně seminář

22. 2. 8 V pátek 29.2. 2008 proběhnou informační schůzky k volbě seminářů na škol. rok 2008 – 2009 pro studenty 1.roč a kvinty; 2.roč a sexty; 3.roč a septimy.

Čas: 12.45 – 13:05 první kolo; 13:10 – 13:30 druhé kolo

Místo: určené třídy v budově GKČD

Semináře představí jednotliví vyučující . Budou hovořit o jejich náplni i uplatnění, zodpovídat dotazy studentů apod. Očekávaný výsledek je samostatná odpovědná a promyšlená volba semináře studentem do května 2008. O podrobnostech organizace informují třídní profesoři event. Mgr. Marcela Cypriánová. Rozpis schůzek bude k dispozici od 25.2. 2008 na nástěnce v 1. patře.

Nabídka seminářů pro škol. rok 2008 – 2009

Sexta a 2.roč.(= současná V. a 1.r) – seminář z matematiky SCM, biologie SCB, společenských věd SVS, ruský jazyk RUJ, informatika v ekonomice (ekonomika) EKO

Septima a 3.roč. ( = současná VI. a 2. roč) – seminář ze zeměpisu SCZ, chemie SCH, literární LTS, pedagogicko-psychologický PPS, informatika a programování INP, ekonomika EKO

Konverzace v jazycích: anglickém KAJ, německém KNJ, francouzském KFJ

Oktáva a 4.roč ( = současná VII. a 3. roč) – seminář z dějepisu SCD, zeměpisu SCZ, fyziky SCF, pedagogicko psychologický PPS, ekologický EKS, ekonomika EKO

[vložil: Marcela CYPRIÁNOVÁ ]