Novinky

Změny rozvrhu úterý

2. 2. 9

Poznámky k rozvrhu 3.února 2009

(uvedeny jsou pouze změny, ostatní vyučovací hodiny podle platného rozvrhu od 2.2.)

PRIMA 2. a 3. hodina výchovný koncert v KD + Mgr. Bendová, 6. hodina TEV dívky se nekoná, BIO 1. hodina vyučuje Mgr. Cypriánová

SEKUNDA 2. a 3. hodina výchovný koncert v KD + Mgr. Rašková

TERCIE 2. a 3. hodina výchovný koncert v KD + Mgr .Čeledová, 5. hod TEV dívky = supl Mgr. Rašková

KVARTA 2. a 3. hodina výchovný koncert v KD + Jana Malá

KVINTA 4. a 5. hodina výchovný koncert v KD + Jana Malá

1. ročník 2. hodina = VYV spoj  Anna Vančátová, 4. a 5. hodina výchovný koncert v KD + RNDr. Máchová

SEXTA 3. hodina  = VYV spoj Anna  Vančátová v pracovně VYV na GKČ, 4. a 5. hodina výchovný koncert v KD + Anna Vančátová

2. ročník 2. hodina = MAT  = supl  Mgr. Miškovský, 4. a 5. hodina výchovný koncert v KD + PhDr. Kynčlová + Mgr .Svojitková

3. ročník a septima žádné změny

4. ročník - BIO vyučuje Mgr. Bílý, chemický seminář se nekoná - zadaná domácí práce

Oktáva  -  Chemický seminář se nekoná, zadaná domácí práce

Zastupující třídní učitelé:
2.2. až 6.2. 2009 Septima Mgr. Rašková, Kvinta Mgr. Vondráček

[vložil: Daniel HOŠEK ]