Novinky

Změna organizace výuky

30. 9. 14

Od 30. září se opět vracíme k 10 minutové přestávce mezi 5. a 6. vyučovací hodinou. Tzn. 6. vyučovací hodina začíná v 12:45 a končí 13:30. Primárním důvodem úpravy je posunutí zvonění na 2. ZŠ a možné komplikace ve školní jídelně, sekundárním dostatečný čas na přípravu žáků a učitelů před 6. vyučovací hodinou.

[vložil: Daniel HOŠEK ]