Novinky

Třídní schůzky a volby do školské rady

23. 10. 22

V úterý 22. listopadu 2022 od 17.30 proběhnou třídní schůzky (změny začátku u některých tříd vyhrazeny). Zároveň se tento den od 17.00 do 19.00 uskuteční volby do školské rady Gymnázia Karla Čapka. 

Navržení kanditáti:
za pedagogické pracovníky školy: PhDr. Jan Bureš, Ph.D.; Mgr. Monika Šrámková
za zákonné zástupce žáků a zletilé žáky: Jitka Albrechtová, DiS.; Mgr. Jitka Urbanová 

Podrobnější informace k volbám naleznete v dokumentech: oznámení o konání voleb do ŠR | volební řád voleb do ŠR

[vložil: Daniel HOŠEK ]