Novinky

Volby do Rady školy

14. 11. 6 9. ledna 2007 od 16:00 do 18:30 hodin (v době konání třídních schůzek GKČD) proběhnou doplňovací volby do Školské rady. Volen bude jeden zástupce z řad zletilých studentů či zákonných zástupců nezletilých. Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty písemně kterémukoliv členu přípravného výboru - osobně, zaslat poštou nebo elektronicky (milan(tecka)brabenec(zavinac)gymkc(tecka)cz). Akceptovány budou pouze návrhy od osoby, která patří do oprávněné skupiny voličů, návrhy musí být podepsané a doručeny nejpozději do středy 4. ledna 2007 do 14,00 hodin.

Volby proběhnou podle platného volebního řádu. Více informací na stránkách Školské rady.

[vložil: Daniel HOŠEK ]