Novinky

Volby do Školské rady 9.1.2007

13. 12. 6 9. ledna 2007 od 16:00 do 18:30 hodin (v době konání třídních schůzek GKČD) proběhnou doplňovací volby do Školské rady. Volen bude jeden zástupce z řad zletilých studentů či zákonných zástupců nezletilých. Oprávněné osoby mohou podávat návrhy na kandidáty písemně kterémukoliv členu přípravného výboru (viz dřívější článek v novinkách). Navrženým kandidátům dáváme možnost prezentovat svůj profil na stránkách školy - prosím dodejte co nejrychleji.
Volby proběhnou podle platného volebního řádu. Více informací na stránkách Školské rady.

[vložil: Daniel HOŠEK ]