Novinky

Výuka průřezových témat v ANJ

5. 3. 11 Gymnázium Karla Čapka v pátek 5. března podalo projekt do 3. výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost vyhlašované Středočeským krajem. Projekt je koncipován jako pokračování stávajícího projektu Kolik řečí znáš... Je zaměřen na zvýšení úrovně výuky anglického jazyka prostřednictvím zavedení nepovinného předmětu, v rámci kterého budou v angličtině vyučovány vybrané partie učiva všeobecně-vzdělávacích předmětů.

[vložil: Daniel HOŠEK ]