Novinky

Výsledky přijímacího řízení

24. 3. 13

Upozorňujeme uchazeče o studium v prvním ročníku čtyřletého gymnázia, že informace o přijetí/nepřijetí uchazeče nemůže být zveřejněna dříve než 22. dubna 2013. Vydání rozhodnutí o přijetí před tímto datem je v rozporu s platnými zákony.

Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia bude vyhodnoceno 22. dubna a týž den ředitel školy vydá rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče ke studiu.

Rozvrh hodin na pondělí 22. dubna.

[vložil: Daniel HOŠEK ]