Novinky

Výsledky přijímacího řízení do primy

2. 5. 17

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodlo svým ředitelem v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí těchto uchazečů ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/81 od 1. září 2017: dokument PDF.

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. 

Seznam přijatých zahrnuje i uchazeče, kteří uvedli GKČ v přihlášce na 2. místě.  V případě, že budou přijati na 1. zvolenou školu, uvolní místo pro dalšího úspěšného uchazeče.   

[vložil: Daniel HOŠEK ]