Novinky

Výpadek Google

14. 12. 20

Vzhledem k rozsáhlému výpadku služeb společnosti Google nebyla dostupná v pondělí mezi 12.30 – 14.00 většina on-line aplikací využívajících GSuite: email, meet, classroom, přihlášení k webu… 

Bakalářů, WiFi sítě či školní telefonní linky se tento výpadek netýkal.

[vložil: Daniel HOŠEK ]