Novinky

Světová škola

3. 2. 9

Společnost Člověk v tísni zahájila v r.2006 projekt Světová škola. Cílem projektu je podpořit učitele a žáky při výuce aktuálních globálních témat za využití metod aktivního učení.

Výše uvedeného projektu se účastní studenti, které problematika globálních témat zajímá a kteří by Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši chtěli pomoci získat certifikovanou značku Světová škola. Vítáme vstřícnou pomoc a spolupráci MěÚ Dobříš. Aktuální výsledky a zajímavosti pracovního týmu budou průběžně zveřejňovány.

Mgr. Jarmila  Bendová - koordinátorka projektu

Světová škola

[vložil: Daniel HOŠEK ]