Novinky

Statistika školního roku

1. 7. 8

Jak vypadala vysvědčení našich žáků?

Celkem jsme vydali 284 vysvědčení - 108 žáků prospělo s vyznamenáním, 176 "pouze" prospělo. 12 žáků školy neprospělo z alespoň jednoho předmětu a bude muset složit opravné zkoušky v srpnu (Ti obdrželi pouze výpis známek).

Celkem jsme evidovali 20 861 zameškaných hodin, 102 z nich neomluvených. Nejlepší zámky na vysvědčení byly tradičně z výtvarné výchovy (průměr 1,000), nejhorší průměr 2,471 je z :x - zkuste ve fóru uhádnout, z jakého to je předmětu .c)

Příjemné prázdniny

[vložil: Daniel HOŠEK ]