Novinky

Seznam přijatých žáků do primy

27. 4. 9

Žáci přijatí ke studiu do oboru vzdělávání 79-41-K/81 (bez záruky)

O/09/10, O/09/01, O/09/49, O/09/29, O/09/11, O/09/06, O/09/17, O/09/08, O/09/34, O/09/44, O/09/18, O/09/47, O/09/13, O/09/25, O/09/33, O/09/31, O/09/26, O/09/22, O/09/50, O/09/12, O/09/03, O/09/35, O/09/02, O/09/42, O/09/48, O/09/37, O/09/07, O/09/54, O/09/39

Rozhodnutí o přijetí (nebo nepřijetí) uchazeče může zákonný zástupce vyzvednout osobně 27. dubna 2009 od 14:00 do 17:00 hodin nebo 28. dubna 2009 od 8:00 do 12:00 hodin v ředitelně Gymnázia Karla Čapka v Dobříši. Současně lze odevzdat zápisový lístek přijatého uchazeče. U nepřijatého uchazeče poskytneme informace o dalších možnostech.

Nevyzvednutá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení budou 28. dubna 2009 po 12. hodině odeslána zákonnému zástupci do vlastních rukou. Upozorňujeme na následující:

[vložil: Daniel HOŠEK ]