Novinky

Rozvrh hodin na Internetu

30. 9. 7

Od konce školního roku 06/07 intenzivně pracujeme na internetovém rozvrhu hodin. Předpokládali jsme, že od září 2007 bude aplikace plně funkční. Bohužel zavádění systému neprobíhá dostatečně rychle (stavíme z "čisté vody"), a tak se rozvrh na Internetu objeví později.

Práci komplikuje velké množství dat a složitost podkladů (např. věřili byste, že se našich 12 tříd a 344 žáků dělí  ve výuce do úctyhodných 160 různých skupin? - a všechny musí být v systému zaneseny včetně jmen svých členů :c(

Naštěstí již vstupujeme do finální fáze a systém by mohl být spuštěn do testovacího provozu v polovině listopadu.

[vložil: Daniel HOŠEK ]