Novinky

Roušky ve škole

18.9.2020

Od 18. 9. jsou opatřením ministerstva zdravotnictví povinné roušky ve všech prostorách škol i během výuky. Žádáme tedy všechny osoby vstupující do budovy školy, aby měly po celou dobu pobytu v budově nasazenou roušku. Doporučujeme našim žákům mít s sebou v sáčku ještě další nepoužitou roušku.

Obdobně platí povinnost zakrytí úst rouškou ve všech jídelnách (výdejnách) po celou dobu pobytu vyjma času konzumace jídla. 

[vložil: Daniel HOŠEK ]