Novinky

Provoz školy v květnu

11.5.2021

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia: 

  10. 5. – 16. 5.  17. 5. – 23. 5. od 24. 5.*
prezenční výuka (ve škole) I – rozvrh
II – rozvrh

I II III IV
rozvrh viz Bakaláři

I II III IV
1. 2. 3. V VI VII
příchod pondělí a čtvrtek
v 7.30 – 7.45
=> testování
jen v pondělí od 7.50 testování 
ve třídách dle rozvrhu
testování
distanční výuka (on-line)

III IV V VI VII VIII
1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. V VI VII nikdo
skupinové konzultace VIII 4.   + ohrožení ohrožení
PO až ST VIII a 4.
nikdo

aktualizováno 12. 5.  22.00; * předpoklad dle informací vlády

Všechny osoby mají v budově školy povinnost použít respirátor minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobnou ochranu úst a nosu. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku.

Úřední hodiny jsou stanoveny na středu 10 – 14 hod nebo po domluvě: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.

Prezenční výuka (rozpis týdnů viz tabulka výše)

Skupinové konzultace

probíhají pro žáky posledních ročníků a žáky vyššího G ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků. Tyto konzultace se mohou konat v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině. Na konzultace zve příslušný vyučující, žáci mají povinnost podrobit se testu na přítomnost C19

Distanční výuka

všech tříd se řídí dle stálého rozvrhu platného od 1. září (s přihlédnutím k suplování).  V daném rozvrhu jsou v Bakalářích vyznačeny hodiny distančního vzdělávání (příznak DisV). Na meety zvou vyučující žáky převážně prostřednictvím Google kalendáře.

Jídelny

Odběr hlavního jídla v jídelně 1. ZŠ

Odběr hlavního jídla v jídelně 2. ZŠ pro žáky na distanční výuce je možný pouze do přinesených jídlonosičů – 13.35 až 14.00

Výdejna SOU Hluboš – Lipky vydává obědy našim žákům každý den od 12.40 – 13.00  => přihlášení na webu

[vložil: Daniel HOŠEK ]