Novinky

Poslední týden vyučování

23.6.2021

Třídy se sejdou v pondělí 28. června v 7.50 (VII v 8.50) na poslední testování C-19 tohoto školního roku – učebny a vyučující dle rozvrhu

Třídy nižšího gymnázia po otestování odchází s vyučujícími na sportoviště před školou => sportovní dopoledne. Dohled provádí příslušní vyučující viz suplování, turnaj organizují vyučující TEV. 

Ve třídách vyššího gymnázia probíhá výuka dle rozvrhu s přihlédnutím k suplování první 4 vyučovací hodiny. O velké přestávce 9.40 – 10.00 se uskuteční ve foyer v prvním patře burza učebnic. Pátou vyučovací hodinu zahájí třídy v učebnách a společně odchází s příslušným vyučujícím na sportoviště před školou. Od 12.00 proběhne oficiální vyhlášení GYMKC výzvy. Po vyhlášení vyučování končí, následuje od 13.00 klasifikační pedagogická rada.

V úterý drtivá většina tříd absolvuje výlet či exkurzi – organizují a informace podají třídní učitelé.

Slavnostní předání ročníkových vysvědčení proběhne ve středu 30. června.

Žáci si během posledního týdne vyklidí školní skříňku. Klíčky neodevzdávají. Kontrolu ve spolupráci s třídními provede školník. Během prázdnin budou skříňky vyčištěny, všechen případný obsah bude zlikvidován.

[vložil: Daniel HOŠEK ]