Novinky

Pololetní statistiky

26. 1. 9

Celkový průměrný prospěch 1.75852

Stupeň prospěl s vyznamenáním 111 žáků
prospěchu hodnocení prospěl 225 žáků
neprospěl 9 žáků
nehodnocen 6 žáků

[vložil: Daniel HOŠEK ]