Novinky

Přijatí uchazeči do prvního ročníku

22. 4. 14

V přijímacím řízení pro školní rok 2014/2015 byli v oboru 79-41-K/41 přijati tito uchazeči:

C/2014/01 C/2014/02 C/2014/03 C/2014/04 C/2014/05 C/2014/06 C/2014/07 C/2014/08 C/2014/09 C/2014/10 C/2014/12 C/2014/13 C/2014/14 C/2014/15 C/2014/16 C/2014/17 C/2014/19 C/2014/20 C/2014/21 C/2014/22 C/2014/23 C/2014/24 C/2014/25 C/2014/26 C/2014/27 C/2014/28 C/2014/29 C/2014/30 C/2014/31 C/2014/32 C/2014/33 C/2014/34 C/2014/35 C/2014/36 C/2014/37 C/2014/38 C/2014/39

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Schůzka rodičů přijatých žáků se uskuteční dne 5. června 2014 v 17 hodin

[vložil: Daniel HOŠEK ]