Novinky

Přijatí uchazeči do primy

24. 4. 14

Seznam uchazečů přijatých do studijního oboru 79-41-K/81 (prima) naleznete v tomto dokumentu či na vývěsce školy (do dokumentu byl doplněn ke spisové značce i kód žáka).

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí. Schůzka rodičů přijatých žáků se uskuteční dne 5. června 2014 v 17 hodin

[vložil: Daniel HOŠEK ]