Novinky

Přijatí do primy

24. 4. 16

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530, rozhodlo svým ředitelem v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o přijetí těchto uchazečů ke vzdělávání ve studijním oboru 79-41-K/81 od 1. září 2016:

O/2016/39 O/2016/64 O/2016/61 O/2016/08 O/2016/07 O/2016/52 
O/2016/19 O/2016/70 O/2016/06 O/2016/34 O/2016/63 O/2016/50 
O/2016/59 O/2016/35 O/2016/36 O/2016/49 O/2016/27 O/2016/53 
O/2016/10 O/2016/41 O/2016/30 O/2016/15 O/2016/51 O/2016/80 
O/2016/31 O/2016/01 O/2016/17 O/2016/13 O/2016/26 

Uchazeč se stává žákem školy po předání zápisového lístku škole, a to nejpozději do deseti dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení (zveřejněno 25.4.2016).

[vložil: Daniel HOŠEK ]