Novinky

Přijímací zkoušky do primy a 1. ročníku

6. 4. 8

Přijímací řízení pro čtyřleté i osmileté studium se na naší škole bude konat ve stejný den, 21. dubna 2008 od 8hodin (důležité pokyny pro uchazeče).

Maximální počet  přijímaných studentů:

Pro více informací čtěte informace k přijímacím zkouškám.

Upozorňujeme uchazeče, že výsledek přijímacího řízení nemůže být zveřejněn dříve než ve středu 23. 4. 2008 po 12.00 hodin. Seznam přijatých uchazečů bude vyvěšen na budově školy a na Internetu.

 

[vložil: Daniel HOŠEK ]