Novinky

Přijímací řízení

26. 1. 13

Přihlášku ke studiu lze podat osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců na sekretariátu školy, nebo doporučenou poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 15. března 2013. Na přihlášce do osmiletého studia je zapotřebí zvolit konání přijímací zkoušky 22., nebo 23. dubna 2013. Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studia bude vyhodnoceno 22. dubna a tentýž den bude vydáno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

V období jarních prázdnin byly stanoveny úřední hodiny po podání přihlášek:
středa 13.3. od 12 do 14:30
pátek 15.3. od 12 do 14:30.

Přihlášky lze zaslat i poštou (doporučeně), rozhodující je datum uvedené na podacím razítku pošty.

Více informací naleznete na stránce Přijímací řízení.

[vložil: Daniel HOŠEK ]