Novinky

Přijímací řízení do primy a 1. ročníku

14.5.2021

2. a 3. června proběhl náhradní termín přijímacího řízení do obou oborů. Právě pro tyto uchazeče jsou "blokována" místa v budoucích prvních ročnících. Po vypořádání náhradních termínů mohou být tito uchazeči náhradního termínu přijati (pokud splní hranici přijetí z řádného termínu), nebo budou volná místa postoupena uchazečům řádného termínu s již podaným odvoláním.

V osmiletém studiu škola nevypíše druhé kolo přijímacího řízení, ve čtyřletém studiu vypsání druhého kola nelze vyloučit (sledujte web školy; pokud se plánujete případného druhého kola zúčastnit, můžete předat své kontaktní údaje sekretariátu: sekretarka@gymkc.cz a v případě vypsání se Vám ozveme).

Další informace pro uchazeče naleznete na stránce přijímací řízení, dokumenty pro již přijaté žáky na stránce Studium > Dokumenty.

[vložil: Daniel HOŠEK ]