Novinky

Přihlášky ke studiu

18.2.2015

Přihlášky ke studiu lze podat osobně nebo prostřednictvím zákonných zástupců na sekretariátu školy, nebo doporučenou poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 15. března 2015. Na přihlášce do osmiletého studia je zapotřebí zvolit termín konání přijímací zkoušky 22. nebo 23. dubna 2015.

Ve školním roce 2014/15 z rozhodnutí Středočeského kraje se všichni uchazeči o studium na střední škole ukončené maturitní zkouškou (tedy i u nás) povinně zúčastní pilotního ověřování přijímacích zkoušek (POPZ) z českého jazyka a matematiky. Více informací v samostatném článku na webu...

[vložil: Daniel HOŠEK ]