Novinky

Přijímací řízení

28. 4. 23

Přijímací řízení do prvního ročníku i primy je uzavřeno a kapacita plně obsazena. 

Počet přihlášekZískané body

Informační schůzky přijatých uchazečů se konají:

Další pokyny obdrží zákonní zástupci ještě před schůzkami e-mailem.

[vložil: Daniel HOŠEK ]