Novinky

Oznámení o konání doplňovacích voleb

12. 6. 16

do Školské rady Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530

Podle odst. 4 § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuji doplňovací volby jednoho zástupce pedagogických pracovníků školy do Školské rady Gymnázia Karla Čapka Dobříš, které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2016 od 9.45 do 10.15 hodin v učebně 2 B Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530.

Pro zajištění voleb jmenuji přípravný výbor ve složení: PhDr. Václav Čada, Mgr. Iva Čeledová, Mgr. Oldřiška Svojitková

Pro komunikaci s přípravným výborem a pro navrhování kandidátů byla zřízena schránka e-mailové pošty: volby@gymkc.cz

Úkolem přípravného výboru je příprava a zajištění průběhu dodatečných voleb do Školské rady ve volebním období 2015 - 2018. Podle ustanovení zřizovatele je Školská rada Gymnázia Karla Čapka v Dobříši šestičlenná, z toho dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy z řad pedagogů školy tajnou volbou. Vzhledem k rezignaci jednoho člena rady z řad pedagogických pracovníků školy, doručené předsedkyni rady na schůzi dne 31. 5. 2016, je zapotřebí doplnit jednoho člena rady z řad pedagogických pracovníků školy prostřednictvím doplňovacích voleb.

Oprávněné osoby - pedagogičtí pracovníci Gymnázia Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 mohou podávat návrhy na kandidáty písemně členům přípravného výboru. Návrh je možné předat osobně, zaslat poštou nebo elektronicky.

Návrhy jsou přijímány do 30. června 2016 11.00 hodin.

Jména navržených kandidátů budou zveřejněna na vývěsce ve sborovně školy.

RNDr. Jiří Kastner, ředitel školy

V Dobříši 10. června 2016

[vložil: Daniel HOŠEK ]