Novinky

Opakování voleb do Školské rady

4. 12. 8

Ve volbách do Školské rady - zástupců pedagogických pracovníků - potřebný počet hlasů získali oba kandidáti a byli zvoleni řádnými členy Školské rady na následující tříleté funkční období.

Po ukončení voleb a sečtení hlasů v druhé kurii - zákonní zástupci nezletilých a zletilí žáci - bylo zjištěno, že voleb se zúčastnilo pouze 21 oprávněných voličů, a tedy že volby jsou neplatné. Podle volebního řádu do druhého kola voleb postupují obě kandidátky. Druhé kolo se bude konat podle rozhodnutí ředitelky školy 16. prosince 2008 od 13:30 do 14:00 hod. a od 17:00 do 18:00 hod. Více informací na stránkách Školské rady.

[vložil: Daniel HOŠEK ]