Novinky

Omlouvání absencí v Bakalářích

1. 9. 22

Od 1. září 2022 probíhá omlouvání absencí pouze prostřednictvím modulu Komens v systému Bakaláři. Pro komunikaci s třídními učiteli z důvodu absence žáka používejte omluvení absence - ikona na webu bakalari.gymkc.cz či v aplikaci Bakaláři OnLine. O uvolnění na více než 3 dny je třeba nadále žádat na papírovém formuláři.

Pro ostatní komunikaci se zaměstnanci školy využijte jejich e-mailové adresy.

Podrobnější informace k omlouvání absencí naleznete v manuálu na stránce Studium > Dokumenty.

[vložil: Daniel HOŠEK ]