Novinky

Odhlašování obědů

21.9.2019

Upozorňujeme všechny strávníky na povinnost odhlásit si své obědy ve dnech, kdy se neúčastní školního vyučování. V případě neplánované absence (např. nemoc) mají strávníci právo první den absence oběd odebrat.

Obědy objednané v období absence žáka ve škole (kromě prvního dne absence) mohou být doúčtovány v plné výši, tj. v případě SOU Hluboš 65 Kč/oběd (viz řád školní jídelny nebo vyhláška č.107/2005). 

Odhlašování: výdejna domov seniorů, výdejna SOU Hluboš, jídelna 1. ZŠ.

[vložil: Daniel HOŠEK ]