Novinky

Nové e-maily

27. 9. 7 Od 25. září 2007 přecházíme na nový e-mailový server poskytovaný společností Google. Všichni uživatelé vytvoření po 30.6.2007 získají svou e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeni@gymkc.net. Prozatím se tato změna týká tercie a 1.ročníku. Staré e-mailové adresy (tvar uživatelskéjméno@gymkc.cz) budou nadále plně funkční, nebude ale již probíhat zakládání nových uživatelů. Všichni noví uživatelé získají novou adresu na doméně gymkc.net.
Výhledově plánujeme spojení obou služeb do jedné - přesun veškeré pošty na google pod doménou gymkc.cz, ke změně ale nedojde dříve než za 2-3 roky.

[vložil: Daniel HOŠEK ]