Novinky

Nová anketa

16. 11. 10

S koncem školního roku končí i projekt Kolik řečí znáš, díky kterému na škole vyučuje předmět AJeu (Konverzace v anglickém jazyce) lektor - rodilý mluvčí. Jelikož bychom rádi pokračovali v tomto úspěšném projektu i nadále, je třeba připravit projekt návazný. Pro úspěšné získání finančních prostředků z evropských fondů je třeba provést inovaci stávajícího projektu. Ta spočívá v začlenění dalších předmětů do výuky anglické konverzace. V hodinách konverzace by se probírala různá témata patřící do předmětů vyučovaných na škole (např. místní biotop, geografie ČR). Prosím hlasujte v anketě, jaká témata považujete za nejpřínosnější.

[vložil: Daniel HOŠEK ]